Verlichtingsproces

01-01-1001

Tijdens het leven op aarde kun je de zwaarte van het bestaan verlichten, waardoor het leven een stuk aangenamer wordt. Deze plek, waar het heerlijk toeven is, bevindt zich niet buiten ons. We kunnen er dus niet naartoe gaan. Het kan ook niet worden aangereikt door anderen. Het zit ín ons...

Het is onze staat van zijn, van hoe wij ons voelen. Een staat waarvoor we ZELF verantwoordelijk zijn, een staat die we ZELF moeten scheppen. Hoe? Door het helen en loslaten van oude, zware stukken. 

Mouwen opstropen

Verlichting van het bestaan komt je niet aanwaaien, je moet er wat voor doen. Het is niet alleen weggelegd voor magische Indiërs met glimmende tulbanden en lange baarden. Het is ook geen fabeltje of een ver-van-ons-bed show. Het is voor iedereen iets reëels, een doel om naar te streven in het leven...

Om verlicht te raken, moet je oude, zware stukken van jezelf lozen, zoals verstokte overtuigingen. Het openen van de mind is essentieel...

Wie vasthoudt aan oude en beperkte overtuigingen, dit is waar en dat niet, dit bestaat wel en dat niet, komt niet los van de grond. Een open houding (alles is mogelijk) en nieuwsgierigheid (ik ben benieuwd), zijn voorwaarden om verder te komen. Hierover meer in LES 3.

Hoe werkt het verlichtingsproces?

Hoe werkt het verlichtingsproces technisch gezien en gesproken? Het leven speelt zich af in verschillende dimensies of sferen. In de hogere dimensies is het leven licht, in de lagere dimensies is het leven zwaar. Wie of wat bepaalt in welke dimensie we ons bevinden? Onze energietrilling! Al wat leeft is energie en energie trilt. Een snelle trilling in de hogere dimensies en een trage trilling in de lagere dimensies. Hoe hoger de energietrilling hoe geestelijker, ongrijpbaarder, sneller en fijner het leven verloopt, hoe lager de trilling hoe aardser, tastbaarder en langzamer en pijnlijker het leven is. 

Lage en hoge trilling

Het mag duidelijk zijn dat de aarde zich in de lagere dimensies ophoudt. Het leven hier is zwaar, tastbaar en de processen verlopen relatief traag. Omdat het leven hier voelbaar is en traag verloopt, is het geschikt om pijnlijke lessen te ervaren. Lessen met een zware emotionele lading. Lessen die dwars door je heen snijden. Lessen waar je dus de tijd voor moet krijgen: de tijd om het te ervaren, de tijd om het te verwerken én de tijd om je voordeel ermee te kunnen doen.

Emoties als angst, boosheid en verdriet zijn ook energieën met een trilling, met een lage trilling wel te verstaan. Met andere woorden, en dit is heel belangrijk: wie oude stukken NIET verwerkt blijft in de lage trilling vastzitten. Er is geen sprake van een versnelling, van een stijging, geen sprake van verlichting. Wie zware stukken wel verwerkt en loslaat, gaat in trilling omhoog. Je wordt lichter. Wie lichter wordt, zal het leven anders gaan ervaren, een stuk aangenamer. Je gaat leven in een hogere dimensie!

Mensen met een hoge trilling zijn aangenamer gezelschap dan mensen met een lage trilling. Andere mensen vinden het fijn om bij jou te zijn. Ze komen tot rust, ze worden blij, ze gaan stralen. De omgeving als spiegel van jezelf...

Vraag: hoe reageren mensen doorgaans op jouw aanwezigheid? 

In de supermarkt, op het werk, in de sportschool? Heb je vaak fijne contacten, of verlopen ze stroef, wekken ze irritatie op? Begint het gezicht van de kassière te stralen als je haar aanspreekt of niet? Maken collega's graag een praatje met je of niet? Komen dierbaren dichtbij jou zitten? Dit zegt iets over jouw voelbare uitstraling, jouw tastbare energie...

Onthechten

Hoever kun je "opstijgen"? In principe is de sky the limit. Je kunt zo verlicht raken als je wilt en aankan. Het activeren van nieuwsgierige open-mind en het lozen van oude pijn is nog maar het begin. Je kunt nog verder opstijgen, nog hoger in trilling geraken. Dit is het onthechtingsproces. Het loslaten van alles wat je vasthoudt aan de lagere trilling op aarde. Denk aan het loslaten van je ego en menselijke wil: Leef in vertrouwen en laat de behoefte aan controle los, leer meegaan in de flow, zonder oordeel, laat het gebeuren zonder te veel sturing met jouw wil. Streef geen vastomlijnde doelen na in je leven, maar laat het leven zich aan jou ontvouwen. 

Heb geen oordeel
Er valt een hele hoop los te laten. Denk ook eens aan het gevoel van rechtvaardigheid. Een gevoel dat een staat van neutraliteit flink in de weg kan zitten. Wie continu zijn vingertje opsteekt, wie zich continu onrechtvaardig behandeld voelt, zit vast in de lagere energie. Heb geen oordeel en zet je hart open, meer niet...

Verlangens
Ook verlangens spelen een belangrijke rol. Alles wat je verlangt aan materie, houd je vast aan de lagere energieën. Word je hier bewust van. Het verlangen is niet zo erg, dat is normaal, dat voelt iedereen, hoog of laag in trilling, maar hoe ga je ermee om? Dat is cruciaal! 

Wat als het verlangen niet tot uitdrukking komt in de stof? Kan je dat makkelijk accepteren of niet? Hoe groot is de aantrekkingskracht, hoe groot is jouw weerstand? Kan je het ook loslaten? Kan je ook tevreden zijn als jouw hart niet krijgt wat het begeert? 

Weet, zij die het NIETS kunnen aanvaarden en waarderen, zijn rijp voor het ALLES. Iets om over na te denken... 

Valkuil

Er is een levensgrote valkuil, één waar reeds velen in gevallen zijn... Wie actief bezig is met zijn of haar verlichtingsproces, moet zich afvragen waarom? Waarom wil ik lichter worden en opstijgen? Wat is de intentie, mijn beweegreden? 

Is het onvrede, is het een vlucht uit de pijnlijke aardse realiteit of is het een logisch gevolg van mijn opschoonwerk, van mijn behoefte aan een groter bewustzijn, de behoefte om in liefdevolle verbinding te zijn? 

Vluchtgedrag?
Wie vlucht voor de aardse werkelijkheid zal verstrikt raken in een web van illusie. Je raakt onthecht van de aardse materie, maar gehecht aan geestelijke wensdromen. Je vliegt alle kanten op, voortgedreven door een verlangen naar een wereld van rust, licht, liefde en acceptatie. Maar deze wereld bestaat niet buiten jou, het zit in jou, het is jouw staat van zijn, waar je je ook bevindt. Wie verlichting buiten zichzelf zoekt, zal vroeg of laat terugkeren van de koude kermis.

Vergelijk het met een verslaafde; als de hallucinerende stof is uitgewerkt, keer je terug in de pijnlijke realiteit. Je hebt het niet geheeld, je bent ervan weggevlogen. Je bouwt als het ware een schijnwereld op. Een vlot op een oceaan, waar je vanaf valt zodra het serieus gaat waaien... 

Wie daarentegen het aardse leven kan liefhebben, met alles erop en eraan, dus ook met de grote uitdagingen en pijnlijke momenten, stijgt zonder problemen op. Je blijft stevig verankerd in het leven, maar kunt wel alle kanten op. 

Het aardse leven ontstijgen is het niet loslaten, maar het relativeren. Niet veroordelen maar accepteren, niet ontkennen, maar omarmen. Met één doel.... het zware aardse leven transformeren in een lichter aards leven!

Je maakt deel uit van de eenheid van het leven. Je bent als een druppel in een grote oceaan, een druppel die de kracht van de oceaan bevat. Hoe diep je je bevindt, is aan jou...

Onthechten van dat wat we als normaal en gewoon hebben beschouwd, van dat waar wij altijd waarde aan hebben gehecht, is uitermate lastig. Misschien stuit het wel op weerstand in jou. Ben je het er niet mee eens... 

Dat kan, het is ook raar, soms voelt het zelfs onnatuurlijk. Je hebt je er zo mee vereenzelvigd. Maar toch werkt het zo. 

Onthechten is geen denkconcept, maar een gevoelservaring. Je zal vanzelf, vroeg of laat, hier tegenaan lopen. En dan zal je misschien terugdenken aan onze woorden en er meer begrip voor hebben.  

Hulp

Het pad van spiritualiteit en bewustwording kan best lastig zijn. Is er ook hulp, zijn er ook wegwijzers in de verheven regionen van het leven?

Er is hulp genoeg. Je moet het alleen zien. Aardse hulp én universele hulp. Aardse hulp in de vorm van boeken, workshops, therapeuten, ervaringen van gelijkgestemden, toevallige opmerkingen van naasten, bijzondere ontmoetingen, etc. Wie hulp nodig heeft, zal hulp vinden. Een kwestie van bewust in het leven staan, met open ogen en oren. Het leven wil niets liever dan jou verder helpen op je pad. Wees alert op de synchroniciteiten, de toevalligheden die niet toevallig zijn. 

Hoe zit het met onzichtbare hulp?
Die is er ook, en wel in de vorm van een grote wolk in het universum. Eens in de 10.000 jaar reist de aarde namelijk door een fotonengordel in het oneindig grote universum. Een enorme wolk met hooggeladen deeltjes. Hierdoor gaat de trilling van het leven op aarde automatisch omhoog. Alles gaat sneller verlopen: er vinden meer gebeurtenissen plaats. Hierdoor wordt ons tijdsbesef anders. Je raadt het al: de aarde zit thans midden in die wolk. 

Hoe weten we dit?
Kregen onze voorouders één of twee grote thema's in hun leven om uit te werken, bij ons stapelen de uitdagingen zich op. Er is feitelijk geen moment rust meer. We worden continu voortgedreven. Niet alleen door de talrijke, meer en minder ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, maar ook door een steeds sterker gevoelde druk van binnenuit. De druk vanuit de ziel om processen aan te gaan wordt opgevoerd. We moeten gehoor geven aan deze innerlijke drang, anders spatten we uit elkaar van ellende. 

Vraag: In hoeverre herken je dit? Voel jij die druk ook vanbinnen? Op welk vlak? En kan je gehoor geven aan die druk? 

Verlichten is: onthechten en loslaten, stoppen met identificeren en vereenzelvigen met het oude.
 Verlichten is: openen, verruimen, verbazen, verwonderen, uitdagen, zonder oordeel, vanuit een staat van neutraliteit. 
Verlichten is: gehoor geven aan sterke gevoelsimpulsen van binnenuit en alert zijn op signalen die op je pad komen, de te toevallige toevalligheden. 

In het oosten, waar de religies Hindoeïsme en Boeddhisme grote invloed hebben op het denken en doen van de mensen, is dit algemeen bekend. Denk maar aan de goeroe's in India. In het westen zijn wij er minder bekend mee. Ook dankzij de sterke invloed van een religie: het Christendom. Hierin kunnen we pas na ons aardse leven -in de hemel- een verlichte staat van zijn bereiken. Een cadeau voor de mensen die zich keurig aan de regels houden, aan de 10 geboden. 

Vanuit mijn optiek is het juist andersom: door de starheid van het bestaan uit te dagen, door de stoute schoenen aan te trekken, door afstand te nemen van het oude en vertrouwde, door niet alles voor zoete koek te slikken, door soms ondeugend te zijn, vinden we de ruimte om onszelf te verlossen van 'het kwaad': de oude stukken die ons laag in trilling houden, die ons gevangen houden in de zwaarte van het bestaan. 

Symptomen van verlichting

Lichter leven is fijn. Alles loopt soepeler in je leven. Steeds meer gaat met steeds minder inspanning. Zware inspanningen gaan tot het verleden behoren. En hulp komt altijd op het juiste moment. Zie het en gebruik het. Geef het universum de tijd om met een oplossing te komen. Maar het komt, wees alert. Een bankstel gekocht en niemand die jou kan helpen met tillen? Misschien komt de buurman net thuis. Vraag hem om hulp. Dit is het wonder dat leven heet. Open je ervoor en ze zijn van jou! Zie ze en maak er gebruik van! Wees blij en dankbaar!

Aan jouw lichaam is goed te merken, dat je in een transformatie- of verlichtingsproces zit. De zwaarte van het lijf is voelbaar. Soms zit je lijf je gewoon in de weg. Het incasseringsvermogen wordt kleiner. Je bent sneller geprikkeld. Je bent ook vaker moe. Je lichaam moet zich namelijk continu aanpassen aan de ophoging van energie. Maar ook slechter slapen. 's Nachts wakker liggen, onrustig draaiend, niet wetend waarom. Of angst verwerken in de nacht, daar waar je overdag niet aan toekomt door alle drukte. Badend in het zweet, liggend onder de dekens, wachtend tot het licht wordt. Door slecht slapen raak je nog vermoeider, nog prikkelbaarder.

Door die vermoeidheid kan je niet alles meer doen. Je kunt niet langer alle ballen in de lucht houden. Welke nog wel, welke niet meer? Waar wil je nog wel energie insteken en waar niet meer in? Het snelle en chaotische leven van nu dwingt je keuzes te maken. 

Je moet het ook rustiger aan doen, je meer concentreren op je proces en niet op de afleiding in de buitenwereld. Moe op de bank zitten en je leven overdenken in plaats van afleiding zoeken bij vrienden of in de sportschool.

Tip: Maak keuzes. Waarin wil en kan je nog energie steken en waar niet meer in? Wat is echt belangrijk, voor jou en jouw proces, en wat niet meer? Zet alle activiteiten op een rij en schrap zaken die jou schaden of geen genoegdoening meer geven, dingen die meer energie kosten dan ze opleveren. Dat ruimt op, dat geeft ruimte om je op jouw proces te concentreren.


Je wordt ook gevoeliger voor eten en drinken. Sommige producten smaken niet meer, voelen niet meer goed. Je wordt er moe van of geïrriteerd. Ze dienen jou niet meer, ze halen jouw energie naar beneden. Stop ermee! Eet en drink met volle aandacht, zo gezond mogelijk, puur uit de natuur.

Tip: Ga na wat je allemaal consumeert. Word bewust van de werking van producten. Wat geeft jou energie en wat niet? Wat voelt goed en wat niet meer...

Op het internet en in tal van boeken vind je veel informatie over de gevolgen van het ophogingsproces, niet alleen voor je lichaam, maar ook geestelijk. Ga op onderzoek uit, kijk wat jou aanspreekt, en doe je voordeel met andermans ervaring.

Intuïtie

Intuïtie is de taal van de ziel, informatie uit het onderbewuste die omhoog komt, de vaak vergeten bron van wijsheid die in een ieder verborgen zit. Zij die de emotionele zwaarte van hun bestaan verlichten, zij die hun hoofd dikwijls leegmaken, zij die hun fantasie en verbeeldingskracht stimuleren, zij die de tijd nemen om een beslissingsproces helemaal te doorlopen, kunnen steeds makkelijker en meer uit deze bron putten...


7 tips om je intuïtie te versterken
(bron: Happinez)

1. Neem gedachten die zomaar bij je opkomen serieus. Onthoud ze of schrijf ze op, zodat je er later nog eens rustig over kunt nadenken of op kunt reflecteren.

2. De vuistregel 'ergens een nachtje over slapen' werkt écht. Neem bij ingewikkelde kwesties alle informatie door, schrijf al je afwegingen op en ga slapen - neem de volgende ochtend de beslissing die het beste voelt.

3. Ontspan. Stel je onbewuste een vraag en ga iets anders doen - mediteren, tuinieren, muziek maken, sporten, een warm bad, wat dan ook - en kijk wat er bij je bovenkomt.

4. Wees gespitst op tekens en symbolen in je omgeving. Wat valt je op, wat vangt je blik en wat zegt dat over jou of over waar je je mee bezig houdt?

5. Voed je onbewuste: gebruik je zintuigen, lees verhalen, luister naar muziek, schilder, knutsel, maak muziek, maak een collage met knipsels uit tijdschriften. Droom. Dagdroom. Fantaseer, geef je fantasie de vrije teugel. Kijk wat er spontaan uit je handen komt.

6. Durf alleen te zijn en je eigen beslissingen te nemen. Je intuïtie is een hoogstpersoonlijk, op maat gemaakt kompas, neem de ruimte er naar te luisteren en heb de moed er naar te handelen.

7. Neem bij belangrijke beslissingen een time out om je onderbewustzijn zijn werk te laten doen. Check af en toe: wat is je gevoel, en waar komt het uit voort?

HSP-ers

Hoe lichter, hoe gevoeliger. Of met een duurder woord: sensitiever. Ben je sensitief aangelegd of word je steeds sensitiever door het verlichtingsproces, dan heeft dit gevolgen voor hoe je moet leven. Wat je beter wel en niet kunt doen, en hoe je het moet doen. 

Bij onwetendheid over jouw gevoelige aanleg zal je gebukt gaan onder overmatige spanning en negativiteit. Maar van wie? Van jezelf of van anderen? Je zoekt het eerst bij jezelf, maar wellicht is het van een ander, want je pikt van alles op wat niet van jou is. En het voelt ook nog eens vervelend. Hoogste tijd om je te leren ontladen...

Ben je je wel bewust van jouw gevoeligheden, van het feit dat je energieën makkelijk oppikt, dan kan je jouw kwaliteit (want dat is het) gaan gebruiken als een instrument. Het leren hanteren van je sensitiviteit. Je voordeel ermee doen. Hoe fijn is het om direct te weten hoe de vlag erbij hangt als je een ruimte met meer mensen betreedt? Je voelt gelijk de harmonie én disharmonie aan. Doe je voordeel ermee! Je weet ook meer, je weet het gewoon. Ook als je er geen woorden aan kunt geven. 


Tip: Google eens op HSP (high sensitive person) en hoe je hiermee om kunt gaan.

Advies nummer één van mij: Vereenvoudig je leven! Houd het simpel!

Vragen:
Herken je jezelf in dit beeld?
Hoe ga jij om met jouw gevoeligheid?

Aura en Chakra's

Tijd om ons onzichtbare lichaam uit de doeken te doen. Naast een fysiek lichaam hebben we ook een energetisch lichaam, één die we niet kunnen zien maar wel kunnen voelen... 

Al wat leeft is energie. Al wat energie is trilt, hoog of laag, licht of zwaar. Wij mensen zijn ook energie. Naast een zichtbaar en tastbaar lichaam, hebben we ook een onzichtbaar lichaam. Hoe ziet dit eruit?  

Je hebt als mens een aura, chakra's en meridianen. 

► De Aura
De aura zit om je heen, is als het ware een ballon vol energie, boven wat smaller, beneden wat breder, net als de vorm van een peer. Het is jouw uitstraling, dat wat anderen, vaak onbewust, oppikken bij een ontmoeting.

In het aanvoelen van energie kun je je trainen. Wie bewust leert omgaan met energie, heeft geen woorden meer nodig om te weten hoe het met een ander gaat. Het gevoel zegt alles. Wie zich bekwaamt in het lezen van energie (aurareading), kan verstoringen opmerken in het energielichaam. Door bijvoorbeeld onverwerkte gebeurtenissen van toen en ongezonde eet- en sportgewoontes van nu.

Tip 1: Maak een afspraak met een auralezer, iemand die aan aurareading doet. Dit kan tot verrassende inzichten leiden, zelfkennis die je verder helpt op jouw pad van bewustwording!

Tip 2: Ga eens naar een magnetiseur. Zij helpen jou bij het uitbalanceren van je energie en met het vullen van jouw energievoorraad.

► Chakra's

Naast de aura heb je ook chakra's. Draaiende schijven van energie verspreid over het lichaam. De grootste liggen op de ruggengraat en schedel, van de stuit tot de kruin. De chakra's staan voor bepaalde aspecten van jou: de stuitchakra voor jouw aardeverbinding (thuis voelen op aarde), de buikchakra voor je emoties en seksualiteit, de zonnevlecht voor jouw daadkracht en relaties, de hartchakra voor je liefde, de keelchakra voor communicatie, het derde oog voor jouw intuïtie en de kruinchakra voor jouw spirituele ontwikkeling.

Ben je gezond, heb je alle aspecten van jezelf geheeld, dan draaien de schijven volop. De energie stroomt vrijelijk door en om je heen, in en uit. Hierdoor word je ook gevoeliger, sensitiever. Voor alles eigenlijk. Voor ongezond eten, belastende bewegingen, onzichtbare straling. Het daagt je uit om nog bewuster in het leven te gaan staan. Ook gaat het auralezen steeds sneller en beter. De informatie wordt betrouwbaarder. Daarbij gaat het niet om het oordeel, goed of slecht, maar om objectieve informatie die de ander kan gebruiken voor zijn ontwikkeling.

Meridianen

Er lopen energiekanaaltjes door jouw hele lichaam, van je tenen tot aan jouw schedel. Door deze kanaaltjes stroomt voedende energie, bijvoorbeeld voor de organen. Door slechte gewoontes, blessures of traumatische gebeurtenissen kunnen ze verstopt raken. Een bezoek aan een acupuncturist kan wonderen verrichten. 

Tip: verdiep je eens in Ayurveda, een eeuwenoude levensfilosofie uit India, gericht op een lang en gezond leven.

Alles is energie

Eerst is er energie, dan komt de vaste vorm. Eerst het onzichtbare, dan het zichtbare; de materie. Als de energietrilling daalt, krijgt het uiteindelijk een vaste vorm. Waterdamp heeft een hogere trilling dan vloeibaar water en ijs...

Energie is feitelijk de schakel tussen de onzichtbare en zichtbare wereld, tussen de geestelijke en materiële wereld. De scheppingsbron verspreidt energie die langzaam in trilling verlaagt en vorm krijgt: de zichtbare en tastbare schepping. Onzichtbare gidsen die ons bijstaan in het leven op aarde communiceren ook via energie, energie die tijd nodig heeft om in de stof tot uitdrukking te komen.

Gedachten zijn ook energiestroompjes. Jouw gedachtewereld, de gedachten die jij hebt en naar jouw omgeving uitzendt, komt ook in de stof tot leven. Dit is het geheim van gedachtekracht, daar waar mentalisten zich in trainen. Ga bij jezelf na wat je aan gedachten uitzendt, elke dag weer. Het komt bij je terug. Train jezelf in positieve gedachten. Hoe? Door naar vrolijke programma's te kijken in plaats van naar oorlog en geweld, door inspirerende boeken te lezen in plaats van drama's. Zoek de bronnen van zware, negatieve gedachten op en schakel ze uit. Je leven zal veranderen!

Tip:  Verdiep je in Reiki. Dit is universele helende energie, die je direct maar ook op afstand kunt geven aan mensen die geheeld willen worden. En natuurlijk aan je zelf. Super krachtig!

Wil je ingewijd worden in de energie van Reiki? Ik heb online inwijdingen NEW Reiki ontwikkeld. Lees meer

Het gevaar van entiteiten

Tot slot nog een waarschuwing. Er kunnen vervelende energieën onze aura binnendringen en onze stemming beïnvloeden. Ben je vaak neerslachtig, depressief, heb je last van stemmingswisselingen, zeg je vaak dingen waar je later spijt van hebt? Dan kan je last hebben van entiteiten. Geen reden om bang te worden, wel een reden om ermee aan de slag te gaan...

Entiteiten zijn energieën van overleden mensen die niet zijn opgestegen naar het licht, maar zijn blijven hangen in de donkere aardse sferen. Zij proberen de aura van levende mensen binnen te dringen om zich te voeden met hun energie. Met energie van angst, verdriet, boosheid, van lage energieën dus. Zij zullen alles in het werk stellen die energieën bij jou te bevorderen. 

Hoe komen zij binnen? Dat kan op een moment van onbewust-zijn. Bijvoorbeeld als je teveel gedronken hebt en out bent gegaan. Maar ook door zwakke plekken in de aura, die ontstaan als we problemen niet oplossen, als we onze gezondheid verwaarlozen, als we onze verantwoordelijkheid niet nemen. 

Hoe raken we verlost van deze parasieten? Tijdens jouw opschoon- en verlichtingsproces zullen zij vroeg of laat de benen nemen. Jouw hoge energie is voor hen een gruwel. Mocht je er enorm veel last van hebben en lukt het jezelf niet, zoek dan op internet hulp. Er zijn healers die hierin zijn gespecialiseerd.