Aura & Chakra's

01-01-1001

Aura & Chakra's

Zoals je inmiddels weet is Tantra meer dan alleen een andere benadering van seks en intimiteit. Het is ook een pad van heling en transformatie, een pad op weg naar verlichting. Als je dit pad gaat bewandelen is het fijn als je meer weet over de aura en over chakra's.

Over de Aura

Een aura is een energieveld dat mensen (en dieren) omringt. Het is een soort uitstraling van energie. Misschien herken je het wel dat je iemand tegenkomt die een fijne uitstraling heeft of juist niet. Je voelt eigenlijk de aura van de persoon intuïtief aan.

De aura bestaat uit kleuren en energielagen:

Verschillende kleuren

Een aura bestaat uit verschillende kleuren. Ieder mens heeft een hoofdkleur die overeenkomt met zijn of haar karakter. Deze kleur zit altijd in je aura. Afhankelijk van de situatie of je gemoedstoestand kunnen de kleuren in je aura variëren.

Alle kleuren van de regenboog zijn aanwezig, maar er kunnen ook andere kleuren in voorkomen. Elke kleur heeft een betekenis die geïnterpreteerd kan worden. :

 1. Rood: vitaliteit, levenskracht, passie, wilskracht, uithoudingsvermogen, verlangen, fysieke activiteit, extrovertheid
 2. Oranje: creativiteit, zelfverzekerdheid, levenslust, rust, zelfbewustzijn, ambitie
 3. Geel: spontaniteit, intellect en verstand, ego, sociale vaardigheden, wijsheid, 'zonnetje in huis' zijn
 4. Groen: geneeskracht, liefde, overgave, rust, betrokkenheid, harmonie
 5. Blauw: veelzijdigheid, introversie, toewijding, eenzaamheid, afstandelijkheid
 6. Indigo: intuïtie, kunst, paranormale begaafdheid, geheimzinnigheid, spiritualiteit
 7. Violet: verantwoordelijkheid voor anderen, goedheid, serieusheid, voorzichtigheid, geslotenheid

Bovenstaande kleuren komen overeen met de kleuren van de chakra's (zie hieronder). Er zijn echter nog veel meer kleuren zoals wit, roze, goud, zilver, bruin, zwart, grijs, enzovoort. Om het niet te ingewikkeld te maken, houden we het in de cursus bij deze 7 kleuren. 

Verschillende energielagen
Je fysieke lichaam is slechts een klein gedeelte van je totale lichaam. Wat je kunt zien, is niet alles wat er is. Er bevindt zich nog een aantal energielagen om je heen, zoals:

 1. etherisch lichaam
 2. emotioneel lichaam
 3. mentaal lichaam
 4. astraal lichaam
 5. etherisch lichaam
 6. intuïtief lichaam
 7. kosmisch lichaam

Elke laag in de aura correspondeert met het chakra van hetzelfde getal. Straks meer over chakra's.

Het gaat in deze cursus te ver om dieper op de aura in te gaan. Vind je het erg interessant, lees dan een boek over aura's. In de boekenlijst bij Tot slot noemen we er een paar. 

Over Chakra's

Een chakra is een energetisch knooppunt, een soort rotonde van energie. Met de chakra's nemen wij energie op en geven wij energie af. Er zijn verschillende chakra's, groter en kleiner, in ons energetische lichaam. Meestal wordt er binnen spirituele disciplines geconcentreerd op en gewerkt met de zeven bekende chakra's:

1 wortelchakra - overleven, levenswil, voortplanting, eerste levensbehoefte, contact met de aarde, fundamenteel menszijn; bijnieren, genitaliën, blaas en ruggengraat.

2 buikchakra - centrum van seksualiteit, opslagplaats van eerste indrukken en oude emoties, vitaliteit, begeerte; voorplantingsorganen en urogenitale stelsel, nieren, geslachtsklieren en benen

3 plexus solaris/zonnevlecht (maag) - centrum waar alle energie die door het lichaam stroomt wordt verwerkt, zetel van macht, eigenheid en kracht, maar ook angst en dominantie; maag, lever, galblaas, alvleesklier

4 hartchakra - centrum van emoties en liefde voor zelf en anderen, vertrouwen, vrede, vergeving en mededogen; het fysieke hart en de thymus

5 keelchakra - communicatie, uiting van wat in je leeft, creativiteit, schepping en zelfexpressie, verantwoordelijksheidgevoel; keel, schildklier, bovenste deel van longen en armen, spijsverteringskanaal

6 voorhoofdchakra - helder inzicht, hoger weten, telepathie, waarheid en inspiratie; onderste deel van de hersenen, linkeroog, neus, wervelkolom en oren

7 kruinchakra - bewustzijn van eenheid, verbinding tussen mens en kosmos, spiritualiteit; bovenste deel van de hersenen, rechteroog en epifyse

Chakra levensgebieden

De zeven chakra's komen meer tot leven voor je als je je verplaatst in de kwaliteit van elk centrum en aan de hand van je concentratie en aandacht hun energie en vermogens bewust probeert te beleven en herkennen in je dagelijkse leven. 

Hieronder een overzicht van de chakra's met bijbehorende vragen en "uitnodigingen tot overpeinzing" die je kunnen helpen bij het meer persoonlijk maken van je chakra-ervaring. De vragen hebben betrekking op het levensgebied van de betreffende chakra, en je antwoorden en gedachten hierover geven je meer inzicht over het functioneren van de chakra en de manier waarop je die energie tot uitdrukking brengt.

Eerste Chakra

De Basis
Op het fysieke vlak houdt het eerste chakra, ook wel het basis- of wortelchakra genaamd, verband met de stuit en de ruggengraat. Deze chakra heeft het kenmerk "manifestatie". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe goed je voor jezelf en je lichaam zorgt, hoe geaard je bent (in het hier en nu, of juist dagdromend op een hoge wolk) en in welke mate jij je voeten op de aarde hebt en bewust op pad gaat iedere dag. De kleur van de energie van deze chakra is rood.

Levensvragen:

 • Beschouw ik mijn lichaam als de tempel van mijn ziel?
 • Eet ik gezond?
 • Beweeg ik genoeg?
 • Zit ik lekker in mijn vel?
 • Voel ik me zeker en aanwezig in mijn lichaam?
 • Worden mijn eerste levensbehoeften vervuld en hoe draag ik daar aan bij?
 • Leef ik gezond?

Tweede Chakra

De Buik
Op het fysieke vlak houdt de tweede chakra, ook wel de buikchakra genaamd, verband met de buik en de geslachtsklieren. Deze chakra heeft het kenmerk "veiligheid". De kwaliteit van de energie van deze chakra houdt verband met je emoties en gevoelsleven. In je buik voel je onheil, zwaarte, somberheid maar ook verliefdheid, lust en tevredenheid. De kleur van de energie van deze chakra is oranje.

Levensvragen:

 • Beschouw ik mijn seksualiteit als heilig?
 • Ben ik veilig?
 • Doe ik dingen die ik fijn vind?
 • Wat ervaar ik op dit moment en wat voel ik daarbij?
 • Zijn er emoties die ik vasthoud?
 • Wordt mijn behoefte aan warmte en geborgenheid vervuld en hoe draag ik daar aan bij?
 • Leef ik vanuit mijn "onderbuikgevoel"?

Derde Chakra

De Zonnevlecht
Op het fysieke vlak houdt de derde chakra, ook wel de zonnevlecht of maagchakra genaamd, verband met de maag, lever en alvleesklier. Deze chakra heeft het kenmerk "macht". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan of je moedig of angstig bent, of je voor jezelf opkomt en je plaats inneemt in de wereld, en hoe je je individualiteit ervaart. De kleur van de energie van deze chakra is geel.

Levensvragen:

 • Wie ben ik?
 • Heb ik mijn eigen leven in eigen hand?
 • Waar ben ik bang voor?
 • Wanneer voel ik me onzeker of ondergeschikt?
 • Zit ik in mijn centrum, of ben ik niet altijd even sterk geconcentreerd op wat ik doe?
 • Wordt mijn behoefte aan erkenning en waardering vervuld en hoe draag ik daar aan bij?
 • Leef ik vanuit mijn kracht?

Vierde Chakra

Het Hart
Op het fysieke vlak houdt de vierde chakra, ook wel de hartchakra genaamd, verband met het hart. Deze chakra heeft het kenmerk "liefde". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe open je hart is, hoe je je energie deelt met je omgeving op een liefdevolle, respectvolle en constructieve manier. De kleur van de energie van deze chakra is groen.

Levensvragen:

 • Vertrouw ik mijzelf en anderen?
 • Heb ik mijzelf en anderen lief?
 • Uit ik mijzelf op een liefdevolle en respectvolle manier in het dagelijkse leven?
 • Wat moet ik mijzelf nog vergeven?
 • Houd ik van het leven?
 • Waarin vind ik rust en waarin zie ik schoonheid?
 • Wat vind ik mooi aan de ander?

Vijfde Chakra

De Keel
Op het fysieke vlak houdt de vijfde chakra, ook wel de keelchakra genaamd, verband met de keel en thymus. Deze chakra heeft het kenmerk "expressie". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe jij jezelf uit en kenbaar maakt, en op welke creatieve manier je je leven schept. De kleur van de energie van deze chakra is blauw.

Levensvragen:

 • Beschouw ik mijn daden als een gevolg van mijn gevoelens en neem ik verantwoordelijkheid voor mijn bewuste handelingen?
 • Spreek ik duidelijk en eerlijk?
 • Wat zet ik neer in mijn dagelijkse leven?
 • Hoe uit mijn creativiteit zich?
 • Waarvoor zoek ik nog een oplossing?
 • Hoe kan ik als uniek individu de ander helpen?
 • Waarop moet ik eigenlijk nog actie ondernemen wat ik heb uitgesteld?


Zesde Chakra

Het Derde Oog
Op het fysieke vlak houdt de zesde chakra, ook wel de voorhoofdchakra of het derde oog genaamd, verband met je visuele vermogens en het onderste deel van je hersenen. Deze chakra heeft het kenmerk "visie". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe je naar het leven kijkt, wat je opvalt, wat je weet, leert, inspireert en hoe dit alles jouw visie kleurt. De kleur van de energie van deze chakra is indigo/paars.

Levensvragen:

 • Als ik mijn ogen sluit, wat zie ik dan?
 • Wat inspireert mij?
 • Waar ben ik zeker van, en waar twijfel ik aan?
 • Zijn mijn gedachten en meningen altijd waar?
 • Is er een andere manier om naar een situatie te kijken?
 • Hoe is het met de ontwikkeling van mijn eigen normen en waarden?
 • Leef ik mijn eigen waarheid?

Zevende Chakra

De Kruin
Op het fysieke vlak houdt de zevende chakra, ook wel de kruin- of kroonchakra genaamd, verband met de kruin en het bovenste deel van de hersenen. Deze chakra heeft het kenmerk "eenheid". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe jij je verbind met de bron van leven. Het heeft te maken met religie, mystiek, hoger weten, je afstemmen op je ultieme doel tot zelfverwezenlijking. De kleur van de energie van deze chakra is violet of wit.

Levensvragen:

 • Geef ik uitdrukking aan de missie van mijn ziel?
 • Hoe weet ik wat ik weet, en waar geloof ik in?
 • Ben ik religieus, gelovig, of voel ik een band met het spirituele?
 • Wat ben ik nog meer, behalve mijn lijf, mijn gedachten en mijn gevoelens?
 • Hoe ontwikkel ik mij als mens op het pad van liefde, groei en verlichting?
 • Wat is voor mij het hoogst mogelijke dat ik wens te bereiken in dit leven?
 • Erken ik de eenheid in het bestaan, en zie ik gelijkheid in iedereen?

Elk chakra heeft een specifieke lading en betekenis, en reguleert zoals je hierboven kunt zien bepaalde functies zoals communicatie, assertiviteit, intuïtie en het vermogen om liefde te geven en te ontvangen.

Chakra's functioneren organisch en natuurlijk, we hoeven hun werking en aard niet altijd bewust te activeren. Een voorbeeld: als we in het dagelijkse leven onszelf uitgedaagd zien om een weerwoord te geven of om ons standpunt te verduidelijken, raakt automatisch en vanzelfsprekend het keelchakra actief - via dit centrum uiten we onze intentie en onze mening. Voelen we ons op ons gemak bij iemand, dan gaan als vanzelf het hart en de buik stralen (affiniteit, delen, huiselijk gevoel, veiligheid).

Soms is een centrum geblokkeerd. De energie stroomt dan niet vrij. Deze blokkades ontstaan door pijnlijke ervaringen, angst, twijfel of beperkende factoren buiten onszelf die ons iets willen leren en laten inzien over onszelf en onze vermogens. 

Nog even een overzicht van de Chakra's