Welkom in het Aquariustijdperk!

19-05-2023

Welkom in het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrede, harmonie en spirituele groei. Terwijl we de overgang maken naar de 5e dimensie, ervaren we een verschuiving in bewustzijn en een hernieuwde verbinding met onze ware essentie.

In het Aquariustijdperk nodigt het universum ons uit om collectief te ontwaken en te evolueren naar een hoger niveau van bewustzijn. Het is een tijd waarin we ons bevrijden van beperkende overtuigingen en patronen die ons in het verleden hebben tegengehouden.

In de 5e dimensie heerst vrede en harmonie. We omarmen de eenheid van alles wat leeft en begrijpen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Deze dimensie nodigt ons uit om liefde en mededogen te verspreiden, niet alleen naar anderen, maar ook naar onszelf.

Terugkeer naar vrede en harmonie betekent ook het herstellen van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. We erkennen en omarmen beide aspecten binnen onszelf en in de wereld om ons heen. Het is een tijd waarin we samenwerken en eenheid creëren, waarbij we de kracht van diversiteit vieren.

In het Aquariustijdperk herinneren we ons onze goddelijke afkomst en onze creatieve kracht. We beseffen dat we scheppers zijn en dat onze gedachten en intenties onze realiteit vormgeven. We gebruiken deze kracht bewust en verantwoordelijk om een wereld van vrede, gelijkheid en harmonie te manifesteren.

De overgang naar de 5e dimensie is een proces van innerlijke groei, zelfreflectie en transformatie. Het vraagt om het loslaten van oude angsten, oordelen en negativiteit, en het omarmen van liefde, vergeving en acceptatie.

Laten we samen deze reis naar vrede en harmonie omarmen. Door onze individuele groei en bewustzijn te vergroten, dragen we bij aan de collectieve verschuiving naar de 5e dimensie. Samen kunnen we een wereld creëren waarin liefde en harmonie de boventoon voeren, waarin we in eenheid en vrede met elkaar samenleven.

Amen.

Wanneer eindigt het Vissentijdperk en start het Aquariustijdperk?

Volgens de astrologie en het concept van de precessie van de equinoxen duurt een astrologisch tijdperk ongeveer 2.150 jaar. Het Vissentijdperk wordt traditioneel geassocieerd met het tijdperk van Jezus Christus en wordt verondersteld te zijn begonnen rond het jaar 0. Het Aquariustijdperk wordt beschouwd als het tijdperk van vernieuwing, vooruitgang en spirituele ontwikkeling.

Er is geen consensus over de exacte datum waarop het Vissentijdperk eindigt en het Aquariustijdperk begint, omdat dit afhankelijk is van verschillende interpretaties en perspectieven. Sommige astrologen geloven dat het Aquariustijdperk al is begonnen, terwijl anderen denken dat het nog moet beginnen.

Over het algemeen wordt gesuggereerd dat de overgangsperiode tussen de twee tijdperken enige tijd in beslag neemt en niet beperkt is tot een specifiek jaar. Het is eerder een geleidelijk proces dat zich over meerdere decennia of zelfs eeuwen kan uitstrekken.

Het is belangrijk op te merken dat de overgang van het ene tijdperk naar het andere symbolisch is en voornamelijk betrekking heeft op veranderingen in bewustzijn en spirituele evolutie, in plaats van een exacte overgang op een specifieke datum.

Recente BLOG berichten

Seks en Tantrayoga vormen een krachtige combinatie die de mogelijkheid biedt om seksualiteit te transformeren en te verheffen tot een spirituele ervaring. Tantrayoga is een oude praktijk die zich richt op het bewustzijn en het verbinden van lichaam, geest en ziel. Het omvat meditatie, ademhalingstechnieken en specifieke oefeningen om energie te...

Heilige seks is een bijzondere en diepgaande vorm van seksualiteit die verder gaat dan puur fysiek genot. Het is een spirituele beleving waarin seksualiteit wordt gezien als een heilige en transformerende kracht. Heilige seks draait om het verbinden van lichaam, geest en ziel, en het creëren van een diepe verbinding met jezelf, je partner en het...

Wat is Tantra?

06-12-2023

Tantra is een oude spirituele traditie die zijn oorsprong vindt in het hindoeïsme en boeddhisme. Het is een diepgaande filosofie en praktijk die gericht is op het vergroten van bewustzijn, het ervaren van verbinding en het bevorderen van persoonlijke groei.

De relatie tussen tweelingzielen is een diepgaande en spirituele verbinding die verder gaat dan de fysieke wereld. Het gaat om het samensmelten van twee zielen op een diep niveau van begrip, liefde en spirituele groei. Een aspect dat vaak wordt besproken in relatie tot tweelingzielen is tantrische seks, een intieme ervaring die niet alleen gericht...