SYMPTOMEN

Effecten en symptomen van de actieve kundalini

Een plotseling opkomen van de kundalini kan overweldigend zijn, zowel voor het fysieke lichaam als voor het zenuwstelsel en het emotionele leven van de persoon bij wie dit gebeurt.

Een spiritueel pad zorgt voor een gestaag en gedisciplineerd ontwaken, en ook training door een guru of master waarborgt vaak dat de kundalini ontwaakt op het moment dat men er klaar voor is en de energie-toename aankan.

Bij veel mensen die zelfonderzoek doen of volledig autodidact bezig gaan met healing en meditatie, is sprake van spontaan ontwaken. Dit ontwaken is vaak gedeeltelijk en kan optreden op een moment dat men er ook slechts gedeeltelijk klaar voor is.

Symptomen van gedeeltelijke kundalini-activatie

 • een gevoel van druk op lichaamsdelen of energiecentra zoals kruin, maag, voorhoofd, hart

 • verhoogde bloeddruk

 • hoofdpijn

 • duizeligheid

 • scherper of waziger zicht

 • oorsuizen

 • buitenzintuiglijke waarneming (klanken, beelden, geuren, energie)

 • tintelingen of verschuivingen in het energetisch lichaam

 • tintelingen in ledematen

 • verwardheid

 • verhoogde intuïtie

 • opgaan in meditatie of mystieke eenheidsgevoelens

 • openbaringen

 • terugkeer of verheviging van lichamelijke of emotionele kwesties

Je ziet, deze symptomen vallen uiteen in zowel positieve als minder aangename uitingen. Self-healing en verantwoording nemen voor processen en issues zorgt voor herstel en verbetering van minder aangename effecten en symptomen. Bij volledige doorstroming van de kundalini-energie waarbij men streeft naar heelheid en persoonlijke groei zijn eigenlijk altijd alleen maar positief. Men straalt, voelt zich vrij en bekwaam. De persoonlijke energie neemt toe en de band met de ziel, het hoger zelf en vanuit daar de kosmos is optimaal en sterk aanwezig in het dagelijkse leven.

Kalmeren en balanceren

Een gedeeltelijke of gehele spontane kundalini-activatie is dus intens en heftig. Positieve en minder aangename sensaties worden beleefd. Dit kan het leven van de mens behoorlijk ingrijpend beïnvloeden.

Zo'n intens energetisch ontwaken vraagt eigenlijk dezelfde benadering als een emotioneel uitdagende periode of een staat van fysieke uitputting. Rust en regelmaat zijn hoofd- ingrediënten van herstel en het scheppen van balans. Daarnaast kan iemand zichzelf ondersteunen via bijvoorbeeld healing, bezinning, een gezonde fysieke leefstijl (beweging, juiste voeding), warme en begripvolle interactie (al dan niet in een professionele hulpverleningssetting).

Kundalini-symptomen zijn vaak tijdelijk. De energie ontvlamt en stijgt op, en kan ook weer afzakken. Als er blokkades zijn, in het emotionele, mentale of fysieke lichaam, dan komen deze echter veelal permanent of met grote regelmaat tot uiting. Bovenstaande manieren om rust en regelmaat te scheppen hebben vaak ook een positieve invloed op blokkades. Gevolg daarvan is dat mocht de kundalini opnieuw stijgen, er een betere doorstroom optreedt met minder negatieve bijverschijnselen. De kundalini-energie is in zichzelf ook helend en van positieve invloed op blokkades. De positieve effecten van kundalini kunnen de tijdelijke negatieve symptomen wegnemen en helen.