Visualiseren

01-01-1001

Met deze oefening kun je het visualiseren ontwikkelen, bewust beheersen, en richten om een specifieke resultaat tot stand te brengen. Er zijn verschillende stappen in dit proces, die iedere leerling op elk moment kan gebruiken. De beoefening ervan levert zichtbare, tastbare resultaten op wanneer het werkelijk wordt toegepast.

- overal waar in de tekst 'God' staat wordt 'Universum' bedoeld -

Visualiseren

uit het boek Ontmoeting met Saint Germain - Godfré Ray King

Stap 1
De eerst stap is het vaststellen van een welomlijnd plan of verlangen dat men vervuld wil zien. Let er hierbij op dat het opbouwend is, eerbaar, en je tijd en moeite waardig. 

Vergeet niet je motief voor het voortbrengen van een dergelijke schepping aan een onderzoek te onderwerpen. Het moet namelijk oprecht zijn, zowel tegenover jezelf als tegenover het overige deel van de wereld, en niet zomaar een gril of het bevredigen van begeerten van de stoffelijke zinnen.

Onthoud dat er een groot verschil is tussen nut, verlangen en begeerte:

  • Nut is het vervullen van de grote universele wet van de dienstsbaarheid. 
  • Verlangen is de expanderende werkzaamheid van God (Universum) door middel waarvan de wereld der manifestaties ononderbroken in stand wordt gehouden en de volmaaktheid zich uitbreidt.
  • Begeerte is niet meer dan een gewoonte, voortgebracht door het voortdurend bevredigen van de gevoelsnatuur, en betstaat enkel uit energie die op iets werd gericht en gekwalificeerd door uit het uiterlijke leven afkomstige suggesties.

Wees er absoluut zeker van dat er geen heimelijk gevoel in je leeft dat je graag voordeel zou willen behalen ten koste van een ander. 

Een ware leerling - en alleen zo'n leerling zal baat vinden bij een dergelijke training - neemt de teugels in eigen hand en beslist vastberaden om het menselijke zelf (ego) te disciplineren en bewust te beheersen. Hij bepaalt wat er zich wel en niet in zijn wereld zal voordoen, en door middel van het proces van mentale beeldvorming, ontwerpt en manifesteert hij een welomlijnd levensplan.

Stap 2
De tweede stap is je plan zo beknopt en helder mogelijk te verwoorden. Schrijf dit op. Zo registreer je je verlangen in de uiterlijke, zichtbare, tastbare wereld.

Stap 3
De derde stap is je ogen te sluiten en in je geest een mentaal beeld te zien van je verlangen of plan in zijn voltooide, volmaakte staat en werking.

Wanneer je van al deze opbouwende processen gebruik maakt, kan het niet anders of je plan verschijnt in je zichtbare wereld.

Lees je plan of verlangen ieder dag zo vaak mogelijk door, en altijd vlak voordat je naar bed gaat want bij het slapen gaan wordt onmiddellijk nadat het beeld met het geestesoog aanschouwd is, op het menselijke bewustzijn een complete afdruk achtergelaten die enige uren lang niet verstoord wordt; hierdoor kan het beeld diep in de uiterlijke functies worden vastgelegd en de kracht worden opgewekt en vergaard, die het 't uiterlijke ervaringsleven instuwt. 

Op deze wijze kun je elk gewenst verlangen of beeld in je bewustzijn opnemen, terwijl dit in je slaap de Grote Stilte binnen gaat. Daar wordt het geladen met Gods grootste kracht en werkzaamheid, die altijd in het hart van de Grote Stilte aanwezig zijn. 

Spreek onder geen beding met wie dan ook over je verlangen of het feit dat je iets visualiseert. Dit is strikt noodzakelijk. Praat er niet hardop over in jezelf of zelfs maar fluisterend, want je moet beseffen dat hoe groter de opeenhoping van energie is die door je visualisatie, contemplatie en het voelen van de realiteit van het beeld wordt opgewekt, des te sneller het in je uiterlijke ervaringswereld zal verschijnen.

Duizenden verlangens, ambities of idealen zouden zich in de uiterlijke ervaringswereld van individuen hebben gemanifesteerd, als zij er niet met vrienden of kennissen over hadden gesproken.

Wanneer je definitief besluit om via bewust gerichte visualisatie een bepaalde ervaring tot stand te brengen, dan word jij De Wet - God - De Wet van de Ene, aan wie niets tegengesteld is. Je moet je eigen besluit nemen en je met al je kracht achter je eigen wilsbeschikking opstellen. Dit betekent dat je een onwrikbare, vastberaden houding moet aannemen. Weet en voel dat het God is die alles wat met je besluite samenhangt, voelt, weet, manifesteert en beheerst.

Dit is de Wet van De Ene - God - en God alleen.

Niet voordat je dit volledig begrijpt, kun je en zul je de gewenste manifestatie verkrijgen; want op het moment dat er een menselijk element binnensluipt, neem je het proces uit Gods handen, en uiteraard kan het dan niet tot uitdrukking komen, doordat jij het neutraliseert met de menselijke attributen van tijd ruimte en duizend-en-een andere denkbeeldige toestanden, die God niet erkent.

Niemand kan God ooit kennen zolang hij een aan God tegengestelde kracht aanneemt, want wanneer hij erkent dat er ergens twee krachten kunnen werken, komt er een neutraliserende factor bij. Wanneer er neutralisatie plaatsvindt, is in geen van beide gevallen sprake van een eenduidige kwaliteit. Je manifestatie kenmerkt zich gewoon door niets, door niet-iets. Wanneer je God erkent - De Ene - is er alleen volmaaktheid die zich onmiddellijk manifesteert, want er is niets om haar tegen te gaan of te neutraliseren - geen enkel tijdselement. 

Zo zal je wens dus voor je tot stand komen, want niemand of niets kan zich verzetten tegen de wilsbeschikking van God.