Tantra... wat je uitstraalt trek je aan

01-01-1001

Een van de manieren om jezelf te helen is Tantra. Tantra is bij uitstek het middel om jezelf te leren kennen en alle lagen af te pellen die jou niet meer dienen.

Tantra leren we niet alleen uit boekjes en van tantrameesters. Het is meer dan het verzamelen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Het begint en eindigt ook niet in de slaapkamer. Het reikt veel verder dan een bevredigend seksleven. Het is werken aan jezelf, op elk vlak, op elk niveau, op elk moment van de dag. 

Wie uiteindelijk de liefdevolle intimiteit volledig kan belichamen, zal de magie van het leven gaan doorzien en de wonderen ervan kunnen ervaren. Tantra kan ons namelijk een magische uitstraling bezorgen. Hoe gaat dit in zijn werk? 

Onze uitstraling
De wijze waarop wij in het leven staan, stralen wij uit naar onze omgeving. Dit is onze levenshouding. Is onze uitstraling positief en liefdevol, dan zal het leven zich ten goede keren, is onze uitstraling negatief en angstig, dan blijft het leven bij tijd en wijle hard en pijnlijk. Tantra is een middel, niet zomaar een middel, maar een supermiddel. Het kan ons helpen die fijne uitstraling te krijgen. Het is een snelweg naar het licht en de liefde in onszelf, naar ons geluksgevoel dat tot ver in de omtrek voelbaar is voor anderen. Maar dan moeten we wel bereid zijn om alle facetten van onszelf grondig te onderzoeken en te helen. Waar moeten we zoal aan denken?

Bestaansangst
Mensen die zich thuis voelen op aarde, hebben vaak een fijnere uitstraling dan mensen die verkrampt in het leven staan. Zij die zich verzoenen met het feit dat ze op aarde leven of, sterker nog, zij die er volop van kunnen genieten, vormen aangenaam gezelschap voor mensen in hun omgeving. Zij kunnen makkelijker contact leggen én onderhouden. Voor mensen die onzeker en/of ontevreden zijn over hun bestaan hier, is het vaak veel lastiger om langdurige en bevredigende relaties op te bouwen. Het nare en bange gevoel, hoe diep weggestopt ook, blijft hen parten spelen. Tantra is bij uitstek het middel om uit deze kramp te geraken. Dankzij het liefdevolle bedje dat tijdens het intieme contact ontstaat, kan de onderliggende bestaansangst worden getransformeerd in een gevoel van vertrouwen en overgave. 

Emotionele stormen
Tantra is ook heilzaam voor mensen die overhoop liggen met hun emoties. Mensen die vaak boos, verdrietig en bang zijn bijvoorbeeld. Omdat emoties meer kapot kunnen maken dan ons lief is, lopen deze mensen het risico dat hun relaties vroegtijdig stranden. Om storende emoties te kunnen helen, moeten we op zoek gaan naar de oorzaak. Waar komen ze vandaan? In tegenstelling tot ons gevoel, dat te pas en te onpas kan veranderen, hebben emoties een duidelijke oorzaak. Zij verwijzen naar onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Zijn schokkende ervaringen niet goed verwerkt, dan spelen emoties op als we in soortgelijke situaties terechtkomen. Ook op dit punt vormt Tantra het liefdevolle bedje waarin elke emotie er mag zijn, het bedje waarin ook ruimte is om de onderliggende oorzaak naar boven te halen en in liefde te transformeren. Het leven van mensen die Tantra beoefenen, zal daarom in rustiger vaarwater terechtkomen: de emotionele stormen komen langzaam maar zeker tot bedaren. 

(On)afhankelijkheid
En hoe staat het met onze relaties? Zijn we in staat volwassen relaties aan te knopen, waarin geven en nemen gelijk zijn, of zitten we verstrikt in een web van afhankelijkheidskoorden? Een web waarin we meer moeten geven dan we terugkrijgen? De oorzaak hiervan ligt vaak bij de opvoeding van onze ouders. Als onze vader en/of moeder niet in staat waren om ons onvoorwaardelijk lief te hebben, dan ontstaat afhankelijkheid: we moeten iets doen of niet doen om hun goedkeuring te verdienen. Gevaar is dat we gaan denken dat dit normaal is. We gaan niet alleen pleasen, we laten anderen zelfs over onze grenzen heengaan om relaties in stand te houden. In gezonde Tantrische relaties bestaan deze verstikkende koorden niet. Partners worden lief gevonden, zonder voorwaarde, zonder er iets voor terug te krijgen. We zijn goed zoals we zijn, zolang we maar bereid zijn om in de spiegel te kijken. Mensen die serieus met zichzelf aan de slag gaan, zullen vroeg of laat de afhankelijkheidskoorden in hun leven doorsnijden. Het is dan aan die ander om dat wel of niet te accepteren. 

Het hart
Dan komen we bij ons hart. Onze bron van liefde en Tantra zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie niet in liefde kan leven, zal de zoete vruchten van Tantra nooit kunnen plukken. Waarom is leven in liefde zo moeilijk voor ons? Dat heeft met de aard van ons leven op aarde te maken. We zijn hier om te leren en vervelende gebeurtenissen horen daarbij. Zij vormen belangrijk lesmateriaal. Vroeg of laat vinden er vervelende gebeurtenissen plaats, waardoor ons hart op slot gaat. De stroom van liefde in ons leven droogt op. De uitdaging is om de pijn te helen, opdat de stroom weer opgang komt. Met die stroom kunnen we onze grootste uitdaging op aarde aangaan: onszelf liefhebben. Met alles erop en eraan, met en zonder een goed stel hersenen en mooi lijf, met en zonder maatschappelijk succes en een indrukwekkende prijzenkast. Mensen die dit tot in hun kleine teen voelen, kunnen de hele wereld aan. Zij zijn namelijk onschendbaar geworden voor het oordeel van anderen. Het moge voor zich spreken dat Tantra een enorme impuls kan geven aan dit proces van zelfheling en zelfliefde. 

Communicatie
Tantra helpt ons bij het bewust worden van hoe wij ons voelen. Dankzij de intense beleving komen er allerlei gevoelens naar de oppervlakte, die we steeds sneller gaan herkennen. Als we vertrouwd raken met ons gevoelsleven, kunnen we er makkelijker woorden aangeven. We leren steeds beter te zeggen hoe wij ons voelen, wat we wel fijn en niet fijn vinden. Doen we dit zonder anderen te beschuldigen (het is altijd jouw schuld) of zonder anderen te straffen (als je niet ophoudt, dan...) of zonder jezelf zielig te vinden (naar mij wordt ook nooit geluisterd), dan communiceren wij op een volwassen manier. Deze manier zorgt ervoor dat spanningen in relaties sneller tot bedaren worden gebracht en dat mogelijke crises voorkomen kunnen worden. Dankzij de liefdevolle energie van Tantra, wordt er een sfeer geschapen waarin we ons makkelijker kunnen uiten. We hoeven niet meer bang te zijn voor represailles. Deze geweldloze vorm van communiceren is niet voorbehouden aan de slaapkamer. We gaan het ook toepassen in onze dagelijkse contacten, thuis, op straat en op het werk. Bij wie dit proces niet min of meer vanzelf gaat, door blokkades bij de keel, zal er extra aandacht aan moeten besteden. 

Intuïtie
Intuïtie is communicatie met de ziel, met ons hoger zelf. Mensen die de stem van de ziel leren onderscheiden in het lawaai van alledag, gaan het pad van de ziel lopen. Velen zijn daarvan afgedwaald, aangezien wij geleerd worden om naar ons verstand te luisteren. Een beslissing die niet op rationele gronden wordt genomen, wordt in onze maatschappij vaak met argusogen bekeken. Onze schoolopleiding is één grote training van het hoofd. Ons diepe en zuivere gevoel, het innerlijk weten, raakt steeds verder op de achtergrond. Ook op dit punt kan Tantra voor een kentering zorgen. Door het hart te openen tijdens het samenzijn, kan onze ziel tevoorschijn te komen. Ruimte die de ziel niet meer afstaat. Hoe meer ruimte voor de ziel, hoe sterker de intuïtie. Haar aanwijzingen op ons levenspad worden sterker gevoeld, waardoor de kans op omwegen en dwalingen geringer wordt. Mensen die de invloed van hun hoofd inruilen voor de signalen van de ziel, zullen gaan profiteren van de wijsheid, kracht en liefde van de ziel. Zij zullen een inspiratiebron vormen voor mensen in hun omgeving, die met stijgende verbazing zullen zien hoe deze bezielde mensen opbloeien.


Onze kosmische antenne
Tijdens het beoefenen van Tantra wordt de Kundalini-energie geactiveerd. De energie die als een slang ligt opgerold onder in de rug, wachtend op activatie. Door het op een liefdevolle manier activeren en verspreiden van de seksuele energie door het hele lichaam, wordt de slang wakker. Hij kronkelt zich langs de ruggengraat omhoog naar de pijnappelklier. Die klier, tussen de rechter en linker hersenhelft, is onze kosmische antenne. Bij activatie daarvan verkrijgen we een groter bewustzijn. We krijgen, zoals aangegeven in de inleiding, meer begrip van onszelf en het leven. We verlaten onze donkere grot van onwetendheid en betreden het licht: we weten weer wie we werkelijk zijn, we weten weer wat hier komen doen. We kruipen uit onze schulp en gaan in onze liefdevolle kracht staan, waardoor we onze zielentaak kunnen gaan oppakken. Ons leven krijgt een diepere en zinvolle betekenis. Onzekerheid en ontevredenheid nemen definitief afscheid van ons. Vertrouwen, wijsheid en inspiratie krijgen we ervoor terug. Een waar bezield leven gaat van start. 

Een magische magneet
Wie openstaat voor de helende kracht  van Tantra kan zichzelf helemaal opschonen. Op alle vlakken en op elk niveau. Wie of wat profiteert daarvan? Jouw leven! Wie de liefdevolle energie toelaat in alle aspecten van zichzelf en zijn leven, kan een gezond en inspirerend voorbeeld worden voor zijn omgeving. En deze heerlijke uitstraling werkt als een magneet. Fijne mensen en opbouwende gebeurtenissen worden aangetrokken. Mensen en gebeurtenissen die het leven nog leuker, spannender en zinvoller maken!