Leven met Hart & Ziel

01-01-1001

Wie wil dit niet? Leven met Hart & Ziel! Als je je op het pad van heling en bewustwording bevindt, zal je alle ruimte moeten geven aan je hart en ziel. Leven in liefde is leven in eenheid en harmonie. Leven vanuit de ziel, is leven in verbinding, vol inspiratie en voldoening. Maar wat is dat precies, leven met hart en ziel?

Laten we beginnen met het hart...

Het hart

Als je hart opengaat, komt de liefde vrij. Als je stopt met oordelen, zal de liefde zich gaan verspreiden. Naar geliefden toe, naar vrienden toe, naar kennissen toe, naar iedereen toe. Gevraagd en ongevraagd, de liefdesenergie doet haar werk. Vertrouw daarop!

De liefde

De liefde. Daar draait het uiteindelijk om. Voor jezelf, voor anderen, voor de aarde, de hemel, voor al wat is en leeft. Liefde die je niet met de knip van de vinger krijgt, liefde die je niet kunt afdwingen. Het is het product van jouw levensstijl, van de manier waarop jij in het leven staat, van jouw unieke handel en wandel. Open jouw hart en betreed het land der liefde, daar waar warme gevoelens de boventoon voeren en kille beredeneringen de ondertoon.

Zie jezelf als een vat. Hoe meer ruimte er wordt ingenomen door negatieve gedachten, hoe minder ruimte er overblijft voor positieve gedachten. Hoe meer negatieve gevoelens er zijn, hoe minder ruimte er is voor de liefde. Liefde vult de leegte die overblijft na het proces van heling, na de opschoning. Vraag niet om liefde, eis het niet op, smeek er niet om, maar ga met jezelf aan de slag. Boor de eeuwige bron in jezelf aan en schep ruimte in jezelf. Er gaat een wereld voor je open, een wonderbaarlijke wereld zelfs...

Maar wat is liefde?

Allereerst, wat versta ik NIET onder liefde?

 • altijd zacht en aardig zijn
 • alles met de mantel der liefde bedekken, alles goed praten
 • jezelf opofferen of verschuilen achter de rug van anderen
 • de schone schijn ophouden, toneelspelen
 • de lieve vrede bewaren, de confrontatie uit de weg gaan

Wat is liefde dan WEL volgens mij?

 • open zijn en zonder (voor)oordeel anderen tegemoet treden
 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven
 • boven jezelf en je eigenbelang uitstijgen
 • je verbonden voelen met anderen
 • anderen ruimte geven zichzelf te zijn
 • elkaar vertrouwen schenken
 • nieuwsgierig zijn, elkaar ontmoeten en verschillen accepteren

Liefde is onbaatzuchtig geven en grenzeloos ontvangen. Liefde moet stromen en wel twee kanten op. Open je hart en ontvang liefde, open je hart en geef liefde.

Hoe om te gaan met elkaar

Liefde... betekent dat dat we altijd lief en aardig moeten zijn? Altijd begrip tonen? Moet ik anderen continu liefdevolle blikken toewerpen, moet ik alles met de mantel der liefde bedekken, mezelf weg­geven, mezelf opofferen misschien? Nee, dit is geen liefde. Liefde is leven zonder oordeel, liefde is elkaar recht in de ogen kijken en de waarheid spreken. Niet om de ander op te hemelen ten koste van jezelf, niet om de ander onder de duim te houden ten faveure van jezelf. 

Wees open en eerlijk, vertel elkaar de waarheid. Je mag je rust pakken als dat nodig is. Je afzijdig houden als dat goed voelt. Maar zodra je in contact komt met anderen, dan graag wel je beste beentje voorzetten. Altijd open, eerlijk, respectvol en met positieve intenties. Contact maken en onderhouden op een manier waar beiden iets aan hebben, waar beiden een fijn gevoel aan overhouden, op een opbouwende manier. Natuurlijk zal dit niet altijd lukken. Er is soms ook wat uit te werken... 


Compassie 

Voor een fijne omgang met elkaar, moet je je trainen in compassie, in een gevoel van medeleven. En medeleven begint met empathie, met invoelen in de ander. Aanvoelen wat erin de ander omgaat, om de ander te begrijpen en te kunnen helpen. Dit zorgt voor een goede relatie. Niet bij voorbaat conclusies trekken op basis van vooroordelen, maar open en nieuwsgierig zijn. Laat maar komen. Niet reageren op basis van slechte ervaringen in het verleden, maar iemand nog een kans geven. Goed luisteren naar de woorden, goed invoelen op de energie. Waar zit de ander mee, wat is het punt dat de ander wil maken? Wat is de ware intentie, de bedoeling, die vaak schuilgaat achter het gedrag en de woorden? 

Is dat niet duidelijk, vraag er dan naar. Vraag door, maak het concreet, tastbaar, begrijpelijk. Wijs niet direct af, maar toon begrip, wees open. Ook al kan je of wil je er geen gehoor aangeven, dat hoeft ook niet. Daar gaat het niet om. Maar wel graag duidelijk maken dat je de ander begrijpt. Geen medelijden, maar medeleven. 

Medelijden is een bevestiging van het lijden, waardoor de emotie niet oplost maar wordt versterkt. Invoelen en medeleven verzacht de ander, nemen de kou uit de lucht. Begrip tonen smeert elke vastgelopen relatie! Wiens hart openstaat kan makkelijker invoelen en meeleven!

Zeg ook eerlijk als je de ander niet kan of wil helpen. Verwijs hem zo mogelijk door naar anderen. We zijn allemaal mens, wandelend en struikelend op het pad van bewustwording. Misschien zien we er aan de buitenkant anders uit, spreken we een andere taal, bereiden we ons eten anders, maar vanbinnen zijn we hetzelfde, reageren we op dezelfde manier. 

Er is in de kern geen verschil met een ander, geen énkel verschil. Wij zijn één en dezelfde. Wij allen zijn druppels in dezelfde oceaan. Wie zich dit realiseert, leeft in liefde, voelt de eenheid en vertoont constructief gedrag!

Wees je bewust van je hart

Het helpt als je je bewust bent van jouw hart. Ga na of jouw hart openstaat. Zorg dat de liefde stroomt als je naar een vergadering gaat, als je een lastig gesprek moet voeren, als je thuis op de bank zit of de deur uit wandelt. De energie helpt, echt waar. Het zorgt voor de juiste setting. Misschien is de uitkomst niet altijd bevredigend, bereik je niet direct jouw doel, maar het is goed zoals het is, voor nu. Geef het tijd, geef het nog een kans. Is het echt zo belangrijk? Haal ook hier de druk van de ketel, laat de energie haar werk doen, laat het rijpen. Dat scheelt een hoop frustratie en overbodige inspanning. En wat levert het op? In ieder geval betere relaties!

Vraag aan jou: Staat jouw hart open? Wanneer wel, wanneer niet? Wat is het verschil? 

Jouw aantrekkingskracht

Jouw hart werkt als een magneet. Als je jouw hart opent, laat je de liefde vrij. Liefde die, vroeg of laat, als een boemerang naar je terugkeert. Je ontmoet liefde op jouw weg. Want wie goed doet, goed ontmoet. Wie liefde zaait, zal liefde oogsten. Vergeet dit niet. Dit is te trainen. De kracht van jouw hart kan duizendvoudig toenemen, wanneer je er bewust mee leert omgaan, als je bewust liefde leert uitzenden. Heel de blokkades in jezelf, de obstakels die de kracht van jouw liefde in de weg staan. Hoe lichter, hoe liefdevoller, hoe sterker de magnetische werking van het hart. De weg omhoog, van lijden naar vieren, is een weg geplaveid met stenen der liefde.

Sta op en ga deze weg bewandelen!

Tip: Google eens op 'heart intelligence', het geheim van de kracht van ons hart. Wonderbaarlijk, echt waar! Een uitdaging voor mensen die denken dat het leven simpel is, niet meer is dan je best doen en een beetje geluk hebben. Het is één groot wonder, dat herontdekt mag worden nu ons grote bewustzijn terug kan keren.

Nog een tip: Verdiep je in het werk van dr. Joe Dispenza, een wetenschapper die buiten de strakgetrokken lijnen van de wetenschap onderzoek doet naar de vergeten mogelijkheden van de mens. Geen duimzuigerij, maar gebaseerd op feiten, op keiharde onderzoeksresultaten. 

Een toepasselijke uitspraak van hem: "Our job is to go from mind to body to soul; from knowledge, to experience to wisdom; from thinking, to doing, to being; from learning with your head, to applying it with your hands, to knowing it by the heart". 

Kanttekening

Tijd voor een kanttekening. Leven in liefde, met jezelf en anderen, wil niet zeggen dat er nooit meer vervelende dingen zullen plaats­vinden. Die blijven jouw pad kruisen, vroeg of laat. Afscheid nemen hoort bij het leven, net als ontmoeten. Loslaten is ook een kant van de liefdesmedaille, net als verbinden. Niet om je te pesten of te straffen, maar om jou de kans te geven in beweging te komen en verder te groeien. Om jou de mogelijkheid te geven een oud boek te sluiten en een nieuw boek te openen.

De spanning blijft ook, want door spanning kun je je ontwikkelen. Tegenstand ook, want dat maakt jou uiteindelijk krachtiger. Maar dankzij de liefde in en om je heen, zullen de effecten minder pijnlijk en desastreus zijn dan in het verleden en zal het leerproces sneller en soepeler verlopen dan je gewend bent. Ook zullen ze doorgaans leuker en wonderbaarlijker zijn. Maar uitdagingen komen en gaan altijd!  

Een vraag aan jou: Noem een grote uitdaging waar je momenteel voor staat in je leven. Beschrijf de uitdaging met liefde en zonder liefde. Wat is het verschil? Wat voelt fijner aan? 

De ziel

We gaan nu een grote en spannende stap zetten: een stap naar de ziel, naar dat wat we werkelijk zijn. Onze authentieke zelf die diep vanbinnen verscholen zit. Naar dat wat wacht om gehoord en gevoeld te worden...

Wie het hart bevrijdt, wie het slot ervan afhaalt, wie de liefde laat stromen, voelt niet alleen meer liefde voor zichzelf en anderen, er gebeurt nog iets... de ziel komt tot leven! 

Wie de ziel tot leven wekt, gaat een bezield leven leiden, een inspirerend en gezond leven. Wie de ziel omarmt tijdens het leven op aarde, wordt een wijs, krachtig en liefdevol mens. 

Welkom bij de geestelijke kant van het leven. De ziel als uitdrukking van het geestelijke leven. Omdat we de ziel niet kunnen zien (waar zit de ziel?), zien we de ziel over het hoofd. Maar ze bestaat wel degelijk... Omdat we alles met ons hoofd zijn gaan verklaren, is de ziel naar de achtergrond gedrukt... Omdat de religies, die ons geestelijk leven hebben ingekleurd, er geen duidelijke notie van hebben, is de ziel vergeten. In onze Nederlandse taal niet...

13 spreekwoorden en uitdrukkingen over de ziel:

 1. de ogen zijn de spiegels der ziel (=in de ogen van een persoon herkent men het karakter)
 2. door de ziel gaan (=erg pijnlijk of verdrietig zijn)
 3. Eten en drinken houdt lijf en ziel bijeen. (=Eten en drinken blijven levensbehoeften.)
 4. hoe hoger het hart, hoe lager de ziel (uit het Fries) (=hoogmoed is het kenmerk van een dwaas)
 5. hoe meer zielen, hoe meer vreugd (=hoe meer mensen er bij zijn, hoe leuker dat het is)
 6. met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met vertrouwen en optimisme kan men alles aan)
 7. met hart en ziel (=met plezier en passie)
 8. met zijn ziel onder de arm lopen (=zich vervelen)
 9. moederziel alleen (zijn) (=helemaal alleen (zijn))
 10. ter ziele zijn / ter ziele gaan (=gestorven zijn of sterven, ook figuurlijk: iets dat niet meer bestaat of actief is)
 11. twee zielen, één gedachte (=twee mensen die op hetzelfde moment hetzelfde idee hebben)
 12. zijn ziel en zaligheid verkopen (=absoluut alles opofferen)
 13. zijn ziel in lijdzaamheid bezitten (=gelaten het ongelijk verdragen)

Dit zijn spreekwoorden en uitdrukkingen die reeds lang in onze taal voorkomen. Ooit verzonnen door mensen die kennis hadden van de ziel. Kennis die bij de moderne mens is weggezakt, zoals aangegeven. 

Tip: Lees de 13 spreekwoorden en uitdrukkingen eens goed, laat ze één voor één bij je binnenkomen. Ze bevatten veel wijsheid en lichten allemaal een tip op van de sluier die over een bezield leven ligt. 

Het bestaan van de ziel is dus voor velen een ver van hun bed show. Als dat voor jou ook geldt, lees het volgende dan voorzichtig en met een open mind. Schiet niet te snel in een oordeel. Het is nieuw, het is anders. Ons hoofd heeft nou eenmaal moeite om andere, onbekende opvattingen enthousiast te begroeten. Want, waren de oude dan niet goed... 

Geef het tijd, laat het bezinken, laat het gewoon zijn... Voelt het nog niet goed, je voelt zelfs weerstand, sla het over. Ben je nieuwsgierig, duik er dan in...

Hart en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het hart als de poort naar de ziel. De ziel als poort naar het oneindige en eeuwige leven.  

Wie zijn hart heeft gesloten, raakt vervreemd van de ziel. Wie in liefde leeft, maakt contact met de ziel. Wie het contact in ere herstelt, zal zich los kunnen maken van de beperkingen van het aardse bestaan, van het materiële én pijnlijke leven. Iedereen die zich serieus verdiept in spiritualiteit, zal zich een beeld moeten vormen van de ziel.

Het contact met de ziel is eigenlijk een gevoel. Een diep gevoel dat verscholen ligt achter alle onstuimige gevoelens die je hebt op een dag. Het diepe gevoel van verbondenheid, van het weten dat het leven zin heeft, het weten dat niets voor niets is, het weten dat je voor nu en voor altijd geliefd bent.

De zin van het leven

Wie praat over de ziel komt automatisch uit bij de zin van het leven. Wie zich daarin verdiept, ontdekt vanzelf de geestelijke kant van het leven. Dat wat wij zien, horen, ruiken en aanraken blijkt slechts een deel van de werkelijkheid te zijn. Achter de stoffelijke sluiers gaat een veel grotere werkelijkheid schuil.

Om je een beeld / gevoel te geven, hebben we getracht de ziel te beschrijven. Lees het en voel wat het met je doet. Geef het de tijd, veeg het niet direct van tafel. Het zet alles wat je hebt geleerd over het leven op zijn kop. Wij mensen zijn geen zondaars die straf verdienen (het geloof), ook geen afstammelingen van apen (evolutieleer). Wij mensen zijn een tijdelijke belichaming van onze ziel, op aarde om levenslessen te leren, vaak pijnlijke lessen. En dat doen wij in vele levens, in vele gedaantes. Soms zijn we slachtoffer, soms dader. De ene keer zijn we succesvol, de andere keer niet. 

Ga mee op reis naar het geestelijke leven achter de aardse sluiers, neem een duik in de zin van ons bestaan...  

Wat is de ziel?

De oerknal
Met de oerknal zijn ontelbare zielen uit de goddelijke bron gesprongen, de scheppingsbron van waaruit al het leven ontstaat. Deze zielen leggen een lange weg af vol uitdagingen. Om zich te ontwikkelen, om te leren van het leven, om dat wat in potentie aanwezig is, in de realiteit tot uitdrukking te brengen. Ze bevinden zich in de hogere sferen voor meer geestelijke lessen, maar dalen ook af naar de lagere sferen waar stoffelijke lessen wachten. Om in de lagere, stoffelijke sferen te kunnen verblijven, neemt de ziel een tastbare belichaming aan: de mens. Wij mensen zijn dus een stoffelijke uitdrukking van onze ziel, op aarde om lessen in de stof te krijgen.

Maar waar is onze ziel?
Tijdens de geboorte op aarde raken we de herinnering aan het leven in de lichtsferen kwijt, dus ook de herinnering aan onze ziel. Hoe oud en ervaren de ziel ook is, de herinnering aan de paradijselijke sferen is weg zodra we de ogen op aarde openen. Dat moet ook, anders leren we niet goed, dan anticiperen we teveel. 

We kunnen het contact met de ziel reeds op aarde herstellen, we kunnen de herinnering aan onze ware aard in het hier en nu oproepen. 

We zijn meer dan een lichaam met hersenen. We zijn een geestelijk wezen in een tijdelijke jas van stof, om ervaringen op te doen in de stof.

Het leven als leerschool
De herinnering aan onze ziel en zaligheid ontwaakt als we willen leren van het leven op aarde, als we bewust worden van de lessen die het leven ons geregeld voorschotelt. Het leven is geen gegeven, maar een continu veranderingsproces, waardoor we telkenmale voor nieuwe lessen en uitdagingen worden geplaatst. Zodra we dit inzien, hoeven we niet langer meer boos of verdrietig te zijn. We kunnen onze verantwoordelijkheid nemen, de mouwen opstropen en wijzer en sterker worden.

Hoe verwerven we een groter bewustzijn op aarde?
Zodra we hier onze ogen openen, zien we een leven vol tegenstellingen. We leren van jongs af aan te oordelen en gaan op alles en iedereen stickers plakken. Het aardse leven doorgronden houdt in dat we een halt toeroepen aan onze oordeelmachine; wel de tegenstellingen zien, maar er geen oordeel aan hechten. Dit lukt door te beseffen dat goed niet in alle gevallen goed is en slecht niet in alle gevallen slecht is. Wordt een mening niet vaak beïnvloed door de plek waar de wieg ooit stond? Is een mening wel een leven lang houdbaar, gezien alle tussentijdse ontwikkelingen?

Tegenstellingen
Leren omgaan met tegenstellingen, met goed en kwaad zeg maar, is de crux van het leven op aarde. In onze jonge jaren leren we, zoals gezegd, onderscheid maken, in onze oude jaren leren we, als het goed is, verenigen. Eerst leren wat wel en niet bij ons past, daarna leren samenwerken met anderen. Eerst ontdekken of we huizen willen ontwerpen of bouwen, vervolgens de mensen zoeken die ons daarbij kunnen helpen. Dankzij dit inzicht blijken verschillen geen tegenstellingen te zijn maar aanvullingen. 

Vergelijk het leven met licht; door een prachtig samenspel van alle kleuren wordt het licht geboren waarin we leven. 

Goddelijke bron
Door de tegenstellingen in ons leven te overstijgen, leven we in liefde en maken we contact met onze ziel. Dit overstijgen lukt alleen als we de bron van ongelijkheid en onenigheid aanpakken. Maar wie of wat is die bron? 

Tijdens ons leven op aarde zijn we, zogezegd, de herinnering aan de lichtsferen kwijt, de sferen waarin een diep gevoel van eenheid en verbondenheid bestaat. Alles heeft met elkaar te maken, alles komt voort uit die ene scheppingsbron, alles is één. Door onze komst naar de aarde verliezen we dit fijne gevoel. We voelen ons leeg, eenzaam en dit is de voedingsbodem van... ons ego. Het grote tegenhanger van de ziel!

Ons ego
Om het vervelende gevoel van eenzaamheid te verdrijven, timmeren we dag in dag uit aan de weg. We doen ons uiterste best om op te vallen, om er te mogen zijn, om gewaardeerd te worden. Als het lukt hebben we een geweldig ego; wat zijn we goed. Als het niet lukt, hebben we een zielig ego; ik ben niks, het wordt niks en het is de schuld van de rest. Door ons ego worden we hebberig, jaloers, gemeen, dominant, onderdanig, zielig, onvoorspelbaar, arrogant, etc. etc. Zie hier, het recept voor een wereld vol harde tegenstellingen en scherpe conflicten.

In liefde leven 

Roepen om vrede heeft geen zin en wijzen naar anderen ook niet. Alleen vrede sluiten met jezelf heeft zin. Maar naar welk deel van mezelf moet ik wijzen, wil mijn ego in het gareel komen en wil de herinnering aan mijn ziel ontwaken? Waar vind ik de weg naar wie ik werkelijk ben, waar vind ik mijn grootsheid? De weg ernaartoe wordt geopend door het hart, de bron van liefde. 

Spreek de intentie uit in liefde te leven en de poort naar de ziel opent zich. Reageer met liefde op de gebeurtenissen in je leven en de ziel zal ontwaken. Veroordeel bestaande verschillen dus niet, maar breng ze samen in liefde.

Contact met je ziel

Je hart openen
Hoe kan ik mijn hart openen in deze harde wereld? Ik ben zo bang om gekwetst te worden. We kunnen ons hart pas openen als we aan één voorwaarde hebben voldaan: als we de liefde voor onszelf hebben teruggevonden. Dit is onze grootste opdracht tijdens het leven op aarde. Heb jezelf lief, je bent mooi zoals je bent, met alles erop en eraan. Iemand die tevreden is met zichzelf, iemand die zichzelf liefheeft, kan zonder bijbedoelingen liefde geven én liefde ontvangen. Iemand die zichzelf liefheeft, kan helemaal zichzelf zijn, zonder maskers en zonder toeters en bellen.

Tevreden zijn met jezelf
Hoe kan ik mezelf liefhebben, hoe kan ik tevreden zijn met mezelf? Niet door het ego op te poetsen, niet door in grote auto's rond te rijden, niet door het uiterlijk te veranderen. Dit geluksgevoel is slechts van korte duur. Koopt de buurman een nog grotere auto, of tovert de buurvrouw een nog mooier kapsel tevoorschijn, dan smelt ons geluksgevoel als sneeuw voor de zon. 

Tevredenheid schuilt niet in materie, ook niet in een gekunstelde manier van leven. Volkomen tevredenheid schuilt in zelfkennis. In weten wie we zijn en wat we hier komen doen. Oftewel, in het contact met onze ziel.

Taak van de ziel 

Elke keer als de ziel naar de aarde gaat, stelt ze een levensplan op. In dat plan staat wat ze wil leren en wat ze wil bijdragen aan het leven op aarde. Eerst krijgen we levenslessen, daarna kunnen we ons ding doen. En die twee zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De levenslessen zijn nodig om uiteindelijk die bijdrage te kunnen leveren, die gewenst is en vastligt in het zielenplan. 

Dit zijn bijdragen die ten goede komen aan iedereen. Daarbij gaat het om een juiste inzet van de kwaliteiten die we meegenomen hebben in dit leven, kwaliteiten die nodig zijn om de zelf gekozen zielenopdracht ten uitvoer te kunnen brengen.

Kwaliteiten leren inzetten
Een juist gebruik van kwaliteiten is daarbij essentieel, want met elke kwaliteit kunnen we iets moois opbouwen maar ook iets afbreken. Verzorgen is mooi, maar altijd anderen verzorgen en nooit zelf verzorgd worden is minder mooi. Onderwijzen is mooi, maar altijd anderen onderwijzen en nooit zelf onderwezen worden is minder mooi. Liefde geven is mooi, maar als we nooit liefde ontvangen droogt de bron op. Als we onze kwaliteiten of talenten niet op een evenwichtige manier leren inzetten, dan gaat het leven pijn doen, dan raken we teleurgesteld in de mensen om ons heen en in het leven zelf.

Je bent goed zoals je bent 

De soms pijnlijke levenslessen zijn nodig om ons bewust te maken van een juist gebruik van onze kwaliteiten. Als we onze levenslessen begrijpen en onze kwaliteiten op een evenwichtige manier kunnen gaan inzetten, bouwen we mee aan een hemelse sfeer op aarde. Een sfeer van verbinding, een sfeer van liefde, een sfeer waarin elk individu zijn of haar bijdrage kan en mag leveren aan het geheel. Hoe groot of klein, hoe opvallend of onopvallend die bijdrage ook moge zijn. Je bent goed zoals je bent. Als we stoppen met oordelen en ons hart openen, gaan we meebouwen aan een hemel op aarde. 

Weet, niets gebeurt in ons leven zonder toestemming van de ziel. Alles dient een doel, alles is goed zoals het is.

De stem van de ziel 

De ziel spreekt tot ons, maar haar stem gaat verloren in het lawaai van alledag. Door stil te worden, kunnen we haar fluisteringen weer horen, haar fluisteringen die ons het pad wijzen dat we moeten gaan. Haar stem zit in ons, haar stem is onze intuïtie, ons innerlijk weten, de stem van ons hart. Haar stem spreekt via ons gevoel, ons gevoel wijst de weg. Een overheersend gevoel van onvrede betekent dat we van het uitgestippelde zielenpad afdwalen, een overheersend gevoel van vreugde betekent dat we het zelfgekozen levenspad bewandelen. 

De stilte opzoeken in jezelf
Door het openen van ons hart ontwaakt de ziel. Door onze intuïtie te volgen, raakt ons leven bezield. Niet langer laten wij ons leiden door ons ego, niet langer zijn wij speelbal van onze emoties, gedachten of lichamelijke gemakken en ongemakken. Onze liefdevolle stem, van de ziel afkomstig, wacht om gehoord te worden. Dat gebeurt als we de drukte om ons heen en in onszelf het zwijgen opleggen. Dat gebeurt als we de stilte durven te betreden.

Dat gebeurt als we de moed hebben om het grote onbekende in onszelf te ontdekken. Daar wacht de stem van de ziel op ons, de stem die aanwijzingen geeft over hoe wij met hart en ziel kunnen meebouwen aan een hemel op aarde. 

Klinkt mooi...

Oude pijn helen
Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is complex en hard. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat door emotionele blokkades op te ruimen. Ooit raakte je gewond en die wond wacht op genezing. Zolang je de wonden uit het verleden niet heelt, blijven storende gebeurtenissen jou achtervolgen. Gebeurtenissen die wijzen op oude wonden, uit jonge jaren of vorige levens. Hoe sterk, oud en wijs je ook moge zijn, in jou leeft nog steeds het kleine meisje of jongetje van weleer. Dit kind wacht op een woord van troost en op een warme knuffel. Voel de liefde voor hem of haar.

Heb jezelf lief
Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is vaak moeizaam en pijnlijk. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat door de signalen van het lichaam serieus te nemen. Het lichaam geeft precies aan wat het wel en niet prettig vind. Diep van binnen weet je waar de klachten vandaan komen, diep van binnen ken je de oorzaak. Het is de hoogste tijd je verantwoordelijkheid voor je eigen welbevinden te nemen en zelf de oorzaak van ongemakken aan te pakken. Heb je lijf lief, met of zonder appelwangetjes, met of zonder rimpeltjes, met of zonder spierballen. Het hoort bij jou, het is van jou. Zorg er goed voor, heb het lief zoals het is.

Rust in je hoofd
Klinkt mooi een hemel op aarde, maar de praktijk van alle dag is vaak ellendig en rot. Hoe kan ik daarin de stem van mijn ziel weer ontdekken? Rust ontstaat door de gedachtestroom in het hoofd een halt toe te roepen. Jouw gedachten zijn het gevolg van wat je erin stopt. Lees slecht nieuws, dan oordeel je negatief, lees goed nieuws, dan oordeel je positief. 

Voed je je hoofd regelmatig met stilte, dan schep je ruimte voor jouw intuïtie. Voed je je hoofd regelmatig met stilte, dan borrelen er vanzelf liefdevolle en inspirerende gedachten op. Gedachten vanuit het diepe onbekende. Diep vanbinnen weet je dat het leven geen gevecht is, maar een dans. Heb jezelf lief, je bent het leven.

Groeien in bewustzijn 

Het leven geeft onze ziel de lessen waar het om vraagt, lessen die nodig zijn om te kunnen groeien, groeien in bewustzijn. En al die levenservaringen slaat ze op. Daardoor is ze de hoeder van onze wijsheid; zij weet wie we zijn en wat we komen doen. Ze is ook de hoeder van onze kracht; zij kent onze kwaliteiten. 

Samen met het hart is de ziel de hoeder van liefde; zij weet hoe wij onze wijsheid en kwaliteiten op een liefdevolle manier kunnen inzetten. 

Voor welke uitdaging plaatst het leven ons nu?

Het leven op aarde is op een belangrijk punt in haar geschiedenis aangekomen. De huidige generatie zielen heeft voldoende lessen in dualiteit gehad. Aan het bekende leven, met scherpe tegenstellingen, conflicten en materiële verleidingen, komt daarom een einde. De huidige generatie zielen is toe aan nieuwe lessen, aan meer subtiele en geestelijke lessen. 

Dit is een tijd van overgang, een overgang van het oude leven naar het nieuwe leven; een leven zonder oorlog, vervuiling, ongelijkheid en armoede. Een tijd breekt aan waarin we het leven en elkaar weer gaan respecteren, een leven waarin de onvoorwaardelijke liefde zal stromen en wel twee kanten op. Waarin we weer leren omgaan met de geestelijke kant van het leven, waar we weer leren omgaan met onze ziel en zaligheid.

Maar hoe komen we daar?
Gaat het vanzelf, doen anderen het voor ons of moeten we aan de slag? Door het leven als leerschool voor de ziel te beschouwen, kunnen we het antwoord raden: we zullen de mouwen moeten opstropen. We zullen de uitdaging aan moeten gaan waar de huidige tijd ons voor plaatst: laat de herinnering aan de ziel ontwaken. Dat is voor nu onze uitdaging. Wie daarin slaagt zal gaan meebouwen aan een nieuwe wereld vol liefde en harmonie. Wie dit niet kan of wil, blijft nog wat langer in de oude wereld van tegenstellingen en strijd. Net zolang tot de stem vanbinnen wordt gehoord... 

Als liefde onze intentie is, dan horen we haar lied van vrede. Als we stil worden, dan horen we haar zingen over de nieuwe tijd. Door het laten ontwaken van de ziel komen herinneringen aan een nieuw leven bovendrijven. Dit geheim zit niet in je hoofd; het is op geen enkele manier verstandelijk te bevatten. Dit geheim geeft alleen je ziel prijs; via je gevoel. 

Oefeningen

Oefening die je helpt je hart te openen:

Leer jezelf te ontspannen door rustig adem te halen, door je neus, diep in je buik. Geef aan de uitademing alle negatieve spanning mee. Door de intentie uit te spreken gebeurt het...

Als je voelt dat de rust in je systeem terug is gekeerd, ga dan met je aandacht naar je hart. Open in gedachten jouw hart en vul jezelf met liefde. Voel de liefde voor jezelf...

Vul daarna de ruimte waarin je je bevindt met liefde uit jouw hart... 

Roep een leuke gebeurtenis uit het verleden op in je herinnering. Denk eraan, zie het voor je en voel wat het met je doet. Jouw hart wordt nog groter en sterker, jouw liefde tastbaarder...

Voel naast de rust en liefde, ook de ruimte in jezelf. Je wordt als het ware groter... Misschien wel net zo groot als de ruimte waarin je je bevindt.

Haal, als het goed voelt voor jou, een nare herinnering op. Laat het gevoel toe en vermeng het in gedachten met de liefde. Laat het zijn, zonder oordeel. Accepteer en berust, vergeef en wees dankbaar... Gewoon voelen, verder niets. Het is goed zoals het is.

Oefening die je helpt het contact met je ziel te versterken:

Ga in rust. Denk niet meer, maar observeer met je hoofd. Gewoon volgen wat langskomt in je hoofd, zonder erop door te denken, zonder het vast te houden. Als je naast het denken ook meer en meer bewust leert observeren in gedachten, dan gaat het je steeds makkelijker af. 

Ga na een tijdje met je aandacht naar je gevoel, naar dat wat je voelt. Laat het zijn, ga er niet op in, houd het niet vast. Alles komt en alles gaat. Adem rustig door, diep in je buik.

Probeer dieper in je gevoel te zakken, dieper en dieper. Als het goed is, wordt het steeds lichter en fijner vanbinnen. De zwaarte van het aardse bestaan lost voor even op. Oberveer dit gevoel, geniet ervan in stilte.

Als je je hierin traint en makkelijker in deze verlichte staat van zijn terecht kunt komen (het gevoel van de ziel), stel dan eens een vraag. Misschien krijg je antwoord via een woord, een beeld, een gevoel. Wees na de meditatie ook extra alert op aanwijzingen die op 'toevallige' manieren tot je kunnen komen: een belletje of appje van iemand, een programma op televisie, een passage in het boek dat je leest, etc.

Het diepe en verlichte gevoel is het gevoel van de ziel. Toevalligheden (synchroniciteiten) zijn aanwijzingen van de ziel. Train jezelf hierin, zie ze en doorgrond ze.

Train je intuïtie door vaker op je gevoel af te gaan. Dit is de directe communicatie met de ziel. Het innerlijke weten, het diepe weten dat vanbinnen zit. Door niet alles met behulp van het verstand te besluiten (rationeel), maar ruimte te geven aan je gevoel, krijgt de ziel steeds meer invloed op jouw leven. Dit kun je op elk moment van de dag doen, bij elke keuze die je moet maken. Gewoon proberen!