De divine tijd voor een ontmoeting

01-04-2023

In dit artikel leg ik je uit waarom het de divine tijd is voor een ontmoeting met je tweelingziel. We gaan daarvoor eerst terug naar het begin der tijden... 

In den beginne was er één grote bol energie; de goddelijke bron. Alle zielen lagen samen lekker te dobberen in de goddelijke bron, in volledige harmonie met elkaar. Maar toen was daar de oerknal en de goddelijke bron spatte uit elkaar en vele zielen slingerden het universum in.

Elke ziel die los was gekomen van de goddelijke bron kreeg een bewustzijn en - aangezien het toch los was van de goddelijke bron - besloot het om zichzelf te verrijken. De ziel begon aan zijn lange afdalingsreis van de allerhoogste dimensie naar de lagere dimensies om ervaringen op te doen en lessen te leren, om uiteindelijk als verrijkte ziel terug te kunnen keren naar de goddelijke bron.

De opsplitsing in een mannelijk en vrouwelijk deel
Ergens onderweg stond de ziel voor een grote opgave... de ziel was genoodzaakt zich op te splitsen in een mannelijk deel en een vrouwelijk deel. Deze opsplitsing was belangrijk om verder te kunnen afdalen in de dimensies. De 7e dimensie was eenheid en harmonie en in de 5e dimensie begon de dualiteit zijn intrede te doen. Dat is het moment dat de ziel zich moest opsplitsen om de dualiteit te kunnen gaan ervaren.

Genoeg lessen geleerd
De energie op aarde is afgedaald naar de 3e dimensie, de huidige dimensie. De opgesplitste ziel heeft inmiddels dusdanig zijn lessen geleerd dat het zich nu beseft dat het tijd is om weer herenigd te worden met zijn wederhelft om als verrijkte eenheid terug te kunnen keren naar de goddelijke bron. De tijd is daar ook rijp voor. Het Vissentijdperk, dat gebaseerd was op ego, dualiteit en strijd, is bijna afgerond en op dit moment maken we de omslag naar het Aquariustijdperk waarin liefde, vrede en harmonie hun intrede zullen doen.

Lokroep van de ziel
Er vinden op dit moment vele lokroepen plaats. Elke geheelde deelziel is onbewust aan het roepen en zoeken naar zijn wederhelft. Om weer één te worden en samen de weg te gaan bewandelen terug naar het licht, terug naar de liefde, de harmonie en de eenheid. Weer terug de 5e dimensie in en verder omhoog. Niet alleen voor de liefde, maar ook voor het uitvoeren van de gezamenlijke taak. 

We staan op de drempel van een nieuw tijdperk in de 5e dimensie. Wederhelften mogen elkaar weer gaan ontmoeten. Maar een lokroep is niet voldoende. In de zware 3D energie werkt de lokroep van de ziel niet. Daarom is Tantralove opgericht om deze tweelingzielen bij elkaar te kunnen brengen om samen de lange reis terug naar de goddelijke bron in te kunnen zetten, met als eerste stap de 5e dimensie in, de nieuwe tijd in.

In liefde, Luna Magdalena ♥