KUNDALINI EN CHAKRA'S

Het rijzen van de kundalini energie vanaf de stuit tot de kruin kan leiden tot vervolmaking, verlichting, zelfrealisatie, en het opgaan van het ego in het Al. Een actief en open kundalini-kanaal geeft aan dat wij ons leven en de levenskracht optimaal laten stromen, en onze potentie ten volle benutten. Eenmaal opgewekt stroomt de kundalini-energie door het sushumna, een energiekanaal welke het etherisch equivalent van onze ruggengraat is.

Op deze energiebaan van de kundalini-energie zijn de zeven chakra's gesitueerd. Deze spelen een rol bij het rijzen van kundalini en de uitdrukking ervan. Het woord chakra is ook Sanskriet en betekent "rad" of "wiel". 

Een chakra is een energetisch knoop- of kruispunt, een soort rotonde van energie. Met de chakra's nemen wij energie op en geven wij energie af. Er zijn verschillende chakra's, groter en kleiner, in ons energetische lichaam. Meestal wordt er binnen spirituele disciplines geconcentreerd op en gewerkt met de zeven bekende chakra's:

1 wortelchakra - overleven, levenswil, voortplanting, eerste levensbehoefte, contact met de aarde, fundamenteel menszijn; bijnieren, genitaliën, blaas en ruggengraat.

2 buikchakra - centrum van seksualiteit, opslagplaats van eerste indrukken en oude emoties, vitaliteit, begeerte; voorplantingsorganen en urogenitale stelsel, nieren, geslachtsklieren en benen 

3 plexus solaris/zonnevlecht (maag) - centrum waar alle energie die door het lichaam stroomt wordt verwerkt, zetel van macht, eigenheid en kracht, maar ook angst en dominantie; maag, lever, galblaas, alvleesklier

4 hartchakra - centrum van emoties en liefde voor zelf en anderen, vertrouwen, vrede, vergeving en mededogen; het fysieke hart en de thymus 

5 keelchakra - communicatie, uiting van wat in je leeft, creativiteit, schepping en zelfexpressie, verantwoordelijksheidgevoel; keel, schildklier, bovenste deel van longen en armen, spijsverteringskanaal

6 voorhoofdchakra - helder inzicht, hoger weten, telepathie, waarheid en inspiratie; onderste deel van de hersenen, linkeroog, neus, wervelkolom en oren

7 kruinchakra - bewustzijn van eenheid, verbinding tussen mens en kosmos, spiritualiteit; bovenste deel van de hersenen, rechteroog en epifyse


Elk chakra heeft een specifieke lading en betekenis, en reguleert zoals je hierboven kunt zien bepaalde functies zoals communicatie, assertiviteit, intuïtie en het vermogen om liefde te geven en te ontvangen.

Chakra's functioneren organisch en natuurlijk, we hoeven hun werking en aard niet altijd bewust te activeren. Een voorbeeld: als we in het dagelijkse leven onszelf uitgedaagd zien om een weerwoord te geven of om ons standpunt te verduidelijken, raakt automatisch en vanzelfsprekend het keelchakra actief - via dit centrum uiten we onze intentie en onze mening. Voelen we ons op ons gemak bij iemand, dan gaan als vanzelf het hart en de buik stralen (affiniteit, delen, huiselijk gevoel, veiligheid).

Soms is een centrum geblokkeerd. De energie stroomt dan niet vrij. Deze blokkades ontstaan door pijnlijke ervaringen, angst, twijfel of beperkende factoren buiten onszelf die ons iets willen leren en laten inzien over onszelf en onze vermogens.

Wanneer de kundalini ontwaakt, activeert en stijgt, kan de energie dus vastlopen en druk gaan uitoefenen ter hoogte van een geblokkeerd of inactief centrum. Dit kan zich uiten in de vorm van fysiek ongemak of in de vorm van problemen op het gebied dat samenhangt met de hoedanigheid en invloed van het betreffende chakra.

Healing, meditatie, aandacht en juiste persoonlijke ontwikkeling kan weer zorgen voor een goede doorstroom en het voltooien van het rijzen van de energie. Bij deze methodes kan aandacht worden besteed aan de kundalini-energiebaan en ook aan de chakra's als afzonderlijke "haltes" die de energie aandoet op de weg naar het kruincentrum.

Eenmaal geactiveerd, is het stijgen niet permanent. De energie kalmeert weer en vindt haar weg neerwaarts, terug naar het basiscentrum bij de stuit. Hoe lang en hoe intens het kundalini-pad (ook wel het kundalini vuur) actief blijft, verschilt van persoon tot persoon en ook al naar gelang de behoefte, mentaal-emotionele draagkracht en levensomstandigheden van de persoon.


De levensgebieden van de chakra's

De zeven chakra's komen meer tot leven voor je als je je verplaatst in de kwaliteit van elk centrum en aan de hand van je concentratie en aandacht hun energie en vermogens bewust probeert te beleven en herkennen in je dagelijkse leven. Hieronder een overzicht van de chakra's met bijbehorende vragen en "uitnodigingen tot overpeinzing" die je kunnen helpen bij het meer persoonlijk maken van je chakra-ervaring. De vragen hebben betrekking op het levensgebied van de betreffende chakra, en je antwoorden en gedachten hierover geven je meer inzicht over het functioneren van de chakra en de manier waarop je die energie tot uitdrukking brengt.


Eerste Chakra - De Basis

Op het fysieke vlak houdt het eerste chakra, ook wel het basis- of wortelchakra genaamd, verband met de stuit en de ruggengraat. Deze chakra heeft het kenmerk "manifestatie". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe goed je voor jezelf en je lichaam zorgt, hoe geaard je bent (in het hier en nu, of juist dagdromend op een hoge wolk) en in welke mate jij je voeten op de aarde hebt en bewust op pad gaat iedere dag. De kleur van de energie van deze chakra is rood.

Levensvragen:

 • Beschouw ik mijn lichaam als de tempel van mijn ziel? Eet ik gezond?
 • Beweeg ik genoeg?
 • Zit ik lekker in mijn vel?
 • Voel ik me zeker en aanwezig in mijn lichaam?
 • Worden mijn eerste levensbehoeften vervuld en hoe draag ik daar aan bij? Leef ik gezond?

Tweede Chakra - De Buik

Op het fysieke vlak houdt de tweede chakra, ook wel de buikchakra genaamd, verband met de buik en de geslachtsklieren. Deze chakra heeft het kenmerk "veiligheid". De kwaliteit van de energie van deze chakra houdt verband met je emoties en gevoelsleven. In je buik voel je onheil, zwaarte, somberheid maar ook verliefdheid, lust en tevredenheid. De kleur van de energie van deze chakra is oranje.

Levensvragen:

 • Beschouw ik mijn seksualiteit als heilig? Ben ik veilig?
 • Doe ik dingen die ik fijn vind?
 • Wat ervaar ik op dit moment en wat voel ik daarbij? Zijn er emoties die ik vasthoud?
 • Wordt mijn behoefte aan warmte en geborgenheid vervuld en hoe draag ik daar aan bij? Leef ik vanuit mijn "onderbuikgevoel"?

Derde Chakra - De Zonnevlecht

Op het fysieke vlak houdt de derde chakra, ook wel de zonnevlecht of maagchakra genaamd, verband met de maag, lever en alvleesklier. Deze chakra heeft het kenmerk "macht". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan of je moedig of angstig bent, of je voor jezelf opkomt en je plaats inneemt in de wereld, en hoe je je individualiteit ervaart. De kleur van de energie van deze chakra is geel.

Levensvragen:

 • Wie ben ik?
 • Heb ik mijn eigen leven in eigen hand? Waar ben ik bang voor?
 • Wanneer voel ik me onzeker of ondergeschikt?
 • Zit ik in mijn centrum, of ben ik niet altijd even sterk geconcentreerd op wat ik doe? Wordt mijn behoefte aan erkenning en waardering vervuld en hoe draag ik daar aan bij? Leef ik vanuit mijn kracht?

Vierde Chakra - Het Hart

Op het fysieke vlak houdt de vierde chakra, ook wel de hartchakra genaamd, verband met het hart. Deze chakra heeft het kenmerk "liefde". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe open je hart is, hoe je je energie deelt met je omgeving op een liefdevolle, respectvolle en constructieve manier. De kleur van de energie van deze chakra is groen.

Levensvragen:

 • Vertrouw ik mijzelf en anderen? Heb ik mijzelf en anderen lief?
 • Uit ik mijzelf op een liefdevolle en respectvolle manier in het dagelijkse leven? Wat moet ik mijzelf nog vergeven?
 • Houd ik van het leven?
 • Waarin vind ik rust en waarin zie ik schoonheid? Wat vind ik mooi aan de ander?

Vijfde Chakra - De Keel

Op het fysieke vlak houdt de vijfde chakra, ook wel de keelchakra genaamd, verband met de keel en thymus. Deze chakra heeft het kenmerk "expressie". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe jij jezelf uit en kenbaar maakt, en op welke creatieve manier je je leven schept. De kleur van de energie van deze chakra is blauw.

Levensvragen:

 • Beschouw ik mijn daden als een gevolg van mijn gevoelens en neem ik verantwoordelijkheid voor mijn bewuste handelingen?
 • Spreek ik duidelijk en eerlijk?
 • Wat zet ik neer in mijn dagelijkse leven? Hoe uit mijn creativiteit zich?
 • Waarvoor zoek ik nog een oplossing?
 • Hoe kan ik als uniek individu de ander helpen?
 • Waarop moet ik eigenlijk nog actie ondernemen wat ik heb uitgesteld?

Zesde Chakra - Het Derde Oog

Op het fysieke vlak houdt de zesde chakra, ook wel de voorhoofdchakra of het derde oog genaamd, verband met je visuele vermogens en het onderste deel van je hersenen. Deze chakra heeft het kenmerk "visie". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe je naar het leven kijkt, wat je opvalt, wat je weet, leert, inspireert en hoe dit alles jouw visie kleurt. De kleur van de energie van deze chakra is paars.

Levensvragen:

 • Als ik mijn ogen sluit, wat zie ik dan? Wat inspireert mij?
 • Waar ben ik zeker van, en waar twijfel ik aan? Zijn mijn gedachten en meningen altijd waar?
 • Is er een andere manier om naar een situatie te kijken?
 • Hoe is het met de ontwikkeling van mijn eigen normen en waarden? Leef ik mijn eigen waarheid?

Zevende Chakra - De Kruin

Op het fysieke vlak houdt de zevende chakra, ook wel de kruin- of kroonchakra genaamd, verband met de kruin en het bovenste deel van de hersenen. Deze chakra heeft het kenmerk "eenheid". De kwaliteit van de energie van deze chakra, geeft aan hoe jij je verbind met de bron van leven. Het heeft te maken met religie, mystiek, hoger weten, je afstemmen op je ultieme doel tot zelfverwezenlijking. De kleur van de energie van deze chakra is indigo.

Levensvragen:

 • Geef ik uitdrukking aan de missie van mijn ziel? Hoe weet ik wat ik weet, en waar geloof ik in?
 • Ben ik religieus, gelovig, of voel ik een band met het spirituele?
 • Wat ben ik nog meer, behalve mijn lijf, mijn gedachten en mijn gevoelens? Hoe ontwikkel ik mij als mens op het pad van liefde, groei en verlichting? Wat is voor mij het hoogst mogelijke dat ik wens te bereiken in dit leven? Erken ik de eenheid in het bestaan, en zie ik gelijkheid in iedereen?

Je chakra beleving stimuleren

Naast het doornemen van bovenstaande "levensvragen", zijn er nog twee andere manieren waarmee je met de chakra's kunt gaan werken:

 1. Meditatie op elk van de afzonderlijke chakra's en de manier waarop hun energie in je leven en persoonlijkheid doorwerkt;
 2. Een complete chakrareis waarbij je alle zeven chakra's "langsgaat" en zo in harmonie brengt.

Ik adviseer dat je beide methodes doorleest en daarna begint met een oefening en vorm die je aanspreekt.

1. Meditatie op elke chakra afzonderlijk

Deze eerste manier is een meditatie op de afzonderlijke chakra's, en voor velen het fijnst om mee te beginnen. Op deze manier raak je meer en meer vertrouwd met elke chakra en de manier waarop de energie daarvan in je leven vorm krijgt en hoe je daaraan bij kunt dragen. Met bijdragen bedoel ik eigenlijk: je opent de chakra zodat de energie er effectief doorheen kan gaan zodat je energie vrijer en natuurlijker kan stromen, wat je gevoel van welzijn en succes zal beïnvloeden op een positieve manier.

Hoe gaat het in zijn werk? Het is niet moeilijk en je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn om met de chakra's te gaan werken. Het enige dat noodzakelijk is, is dat je een moment voor jezelf neemt waarin je niet gestoord wordt, en waarin jij alle aandacht op jouzelf kunt richten. Je kunt een week lang elke dag je aandacht richten op één chakra. Of je besteedt een maand lang elke woensdag tijd aan een bepaalde chakra. Het hangt er net vanaf hoeveel tijd je tot je beschikking hebt.

Je kunt beginnen met de basischakra, en na een aantal meditatiesessies verdergaan naar de tweede chakra, enzovoort, tot je bij de kruinchakra bent aangekomen.

Wat je ook kunt doen, is kijken waar je kundalini stagneert, en of er op dit moment een bepaald thema, probleem, uitdaging of kans in je leven is. Bijvoorbeeld: je hebt verdriet en voelt je eenzaam omdat je je door iemand afgewezen voelt, of je wilt jezelf assertiever maken zodat je op je werk meer zichtbaar wordt en meer kans maakt op een promotie. In deze gevallen kun je meditatie-sessies doen voor respectievelijk de vierde en de derde chakra. Je kunt dus in een week of maand tijd alle chakra's bij langs gaan, of je kiest de chakra uit waaraan je wilt werken omdat je een specifiek doel hebt of omdat je weet dat daar jouw persoonlijke kundalini-stroom blokkeert. De ene methode is niet beter dan de andere - jij kiest.

 1. Ga rustig zitten in een ontspannen maar rechte houding. Of ga liggen.
 2. Draag comfortabele kleding, heb eventueel een deken bij de hand voor het geval je afkoelt.
 3. Brand wierook, steek een kaarsje aan. Niet verplicht, maar voor sommige mensen wel heel sfeerverhogend en heilzaam!
 4. Besluit welke chakra je je op wilt gaan bezinnen.
 5. Sluit je ogen. Haal diep adem. Ontspan je buik, en zorg dat je ademhaling daar gecentreerd is, in plaats van hoog en oppervlakkig in de borst. Ontspan je schouders en je gezicht. Zucht eens diep en laat alles wat nu niet ter zake doet los. Komen er gedachten naar voren: glimlach ernaar en zeg in jezelf: Nu niet. Nu is er rust en stilte.
 6. Breng je aandacht naar de chakra waar je deze sessie aan wijdt. In het begin is dat misschien wennen, en je zult merken dat je gedachten afleiding zoeken en gaan afdwalen. Dat is niet erg. Glimlach naar jezelf, neem het jezelf niet kwalijk, en breng je aandacht dan weer, rustig ademend, naar de chakra. Richt je aandacht eerst op dat deel van je lichaam waar de chakra zetelt, bijvoorbeeld je hart of je voorhoofd.
 7. Stel je nu voor dat binnen in je lichaam, ter hoogte van de chakra en het corresponderende orgaan, maar in het energetische niveau, een gekleurde lotusbloem zetelt in de kleur van de betreffende chakra. Een groene bloem bij je hart, of een blauwe lotus bij je keel.
 8. Als je een poosje bewust je hebt afgestemd op de chakra en de lotus, dan stel je je voor dat de lotusbladeren zich ontvouwen: je chakra wordt op deze manier geactiveerd en opent zich. Visualiseer hoe energie vanuit de kosmos naar het hart van de bloem wordt getrokken. De opengevouwen bloem neemt energie op, en geeft het op haar beurt weer door aan jou: je lichaam en geest stromen vol universele levensenergie. De energie stroomt vanzelf naar de plekken waar het nodig is, jij hoeft niets te doen behalve je te concentreren op je chakra en de bloeiende lotus die energie opneemt en afgeeft.
 9. Op een gegeven moment is het "genoeg". Houd in het begin vijf tot tien minuten aan, later kun je dit uitbreiden en zul je als vanzelf merken wanneer je meditatie voltooid is. Sluit in gedachten de lotusbloem tot een comfortabel niveau. Dit is belangrijk, want als je "te open" bent ben je vatbaar en overgevoelig voor indrukken van buitenaf en energie van andere mensen. Vouw de bladeren dus in gedachten dichter, niet helemaal, laat maar een kiertje open. De energie blijft, die zit in je en heb je in je opgenomen.
 10. Bedank jezelf en het universum voor dit mooie moment en voor de nieuwe dosis energie. Bedenk hoe je de energie kunt gaan gebruiken voor jezelf en de wereld.

Open dan je ogen, sta kalm op en vervolg je dag.

Tijdens zo'n meditatie op een chakra kunnen inzichten, gedachten en gevoelens naar boven komen die te maken hebben met de kwaliteit van de betreffende chakra. Eventueel kun je die ervaringen opschrijven of uitspreken. Wellicht is er iemand met wie je je ervaring kunt delen. Alles wat je beleeft en inziet tijdens je meditatie, is nuttig en heilzaam. Ga er wijs en respectvol mee om.

Deze meditatie kun je zo vaak als je wilt herhalen voor elke chakra. Denk er alleen aan dat je de lotusbloem niet wagenwijd open laat staan. Op deze manier, met bovenstaande oefening, kun je werken aan persoonlijke aan de chakra's gerelateerde thematiek zoals angsten, verdriet, gebrek aan energie, creativiteit, uniciteit en authenticiteit. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Een regelmatige beoefening kan je spirituele ontwikkeling en je groei als mens een prachtige boost geven!

2. Chakrareis

De tweede manier om je chakra-beleving te versterken, is in de vorm van een complete chakrareis langs alle zeven chakra's. De vorige oefening duurde tien minuten tot een kwartier, deze complete chakrareis duurt bijna zeventig minuten of misschien wel langer als je daar behoefte aan hebt.

Deze oefening kun je doen als je behoefte hebt aan harmonie van al je energieën, om je kundalini-stroom op te wekken en als je de kwaliteiten van elke chakra wilt ervaren en alles met elkaar wilt verbinden. Het is een effectieve manier om alle aspecten voor jezelf op een ontspannen en veilige manier in ogenschouw te nemen.

 1. Ga zitten of liggen. Als je de neiging hebt om in slaap te vallen, adviseer ik dat je gaat zitten. Op de bank, op een stoel, op de grond in kleermakerszit - kies wat bij je past en waar je je comfortabel bij voelt.
 2. Zet een zacht en kalm muziekje op.
 3. Sluit je ogen. Haal diep adem. Zucht. Ontspan en laat alle beslommeringen van je dag even los. Lukt dat niet? Dat geeft niet. De muziek zal je helpen om te ontspannen. Geef je over aan deze meditatieve reis door je lichaam.
 4. Richt je aandacht op de eerste chakra, bij je stuit. Blijf diep en ontspannen doorademen, en ervaar wat in je opkomt aan gevoelens en gedachten en sensaties. Misschien voel je de kundalini energie al snel in je stuitchakra opwellen, misschien ook niet. Wellicht krijg je een inzicht, maar dat hoeft niet per se. Deze dingen zijn heel bijzonder, maar eenvoudigweg ontspanning ervaren en verbonden zijn met je lichaam is ook een groot kado. Wat er ook gebeurt: geniet, ontspan en wees bewust aanwezig.
 5. Op deze manier reis je door je lichaam, van je stuit naar je buik, je maag, via je hart naar je keel, je voorhoofd en tot slot je kruin. Op elke plek richt je je aandacht zolang als goed voelt. En bij elke chakra ben je bewust aanwezig om te ervaren, te voelen en te kijken naar wat er naar boven komt aan indrukken en inzichten. Geniet van deze prachtige ontdekkingsreis door je lichaam en geest.
 6. Als je je chakra reis hebt voltooid, open je je ogen. Sta voorzichtig op, drink een glas water, eet iets lichts en ga verder met je dag.

Zoals je ziet, is deze oefening niet moeilijk. Het is heel aangenaam en heel ontspannend! En toch kunnen er bijzondere dingen gebeuren tijdens deze meditatiesessie. Koester je inzichten en wees dankbaar voor de ontspanning en energie die het je heeft gebracht.

Bovenstaande oefening kun je ook op nog een andere manier doen. Hierbij combineer je de lotus-oefening met de chakra-reis: bij elke chakra visualiseer je dat de bloembladeren zich openen. Vergeet niet om ze ook weer iets te sluiten voor je verder gaat naar de volgende chakra!